BIM-ansvarlig i Veidekke Entreprenør, Eirik Kristensen.

Veidekke lanserer fleksibel BIM-kiosk

Veidekkes nye BIM-kiosk er utviklet som en mobil plattform med en rekke digitale muligheter på byggeplassen.

Torsdag lanserte Veidekke sin egen BIM-kiosk etter å ha prøvd ut konseptet på anlegg- og byggeplasser i ett år. Veidekke-kioskene er utviklet for å lett kunne flyttes rundt på byggeplassen, med kapasitet til å inkludere en rekke digitale verktøy, blant annet VR-briller.

– Maskinene er spekket for å ikke ha noe teknisk gjeld når det kommer til hva byggherre ønsker seg på prosjektet, om det er VR, 4D-planer, digital KS og sjekklisteoppfølging, tegningshotell, modellvisning og lignende. Kraft og fleksibilitet er satt i sammenheng, sier BIM-ansvarlig i Veidekke Entreprenør, Eirik Kristensen til Byggeindustrien under lanseringen.

BIM-kioskene er utviklet i samarbeid med maskin- og programvareprodusent Ricoh, som skal lease maskinene til de Veidekke-prosjektene som ønsker det. Leasingprisen skal, ifølge Veidekke, ligge på noen få tusen kroner i måneden, alt ettersom hvilke verktøy som ønskes i de forskjellige prosjektene.

Ser fremover

Mens fagarbeiderne også har sine egne personlige digitale verktøy i form av smarttelefoner og nettbrett ute på byggeplassen, skal BIM-kiosken fungere som en base med kapasitet til å håndtere hele informasjonsrikdommen på prosjektet. Den skal også fungere som hjelp til møter og diskusjoner med full visuell tilgang til planene. Ved hjelp av VR og internettilkobling kan også brukere av andre BIM-kiosker på andre Veidekke-prosjekter delta i de digitale møtene.

– Vi ville ha et system som ikke kommer til å bli utdatert så fort. Det er viktig at vi ikke ruller ut noe nå, og så kommer det noe som krever så mye av maskinene at vi ikke kan nyttiggjøre oss av det. VR er et eksempel på en ting som byggherrene begynner å kreve. Da kan vi si at vi allerede har det, sier Kristensen.

Veidekkes BIM-kiosker er også utviklet for å støtte entreprenørkonsernets egne prosesser.

– Dette passer veldig godt med vår strategi for involverende planlegging, og det passer veldig godt med det vi jobber med rundt BIM-strategi og digital strategi. Kioskene er laget for å passe inn i måten vi produserer på. Kall det en ny dimensjon i å tilgjengeliggjøre produksjonsmaterialet, sier Kristensen.

Ettersom Veidekke også har fått testet ut BIM-kioskkonseptet i over et år i Norge, har de også fått samlet en del informasjon om hvordan kioskene fungerer ute på byggeplassen.

Alles hverdag 

Noen erfaringer de har gjort seg, er blant annet at utfordringer rundt støv og kondens som følge av temperaturforskjeller ikke har vært like store problemer for utstyret som først ventet. Vibrasjon viste seg å være verre for de første modellene, men det var også lett å håndtere da problematikken var kjent.

De nye BIM-kioskene skal også automatisk rapportere om bruken, slik at både prosjektet og Veidekke sentralt kan få vite mer om hva som fungerer best og blir mest brukt.

– Vi er opptatte av at vi skal lære slik at konseptet blir noe som produksjonen skal bruke, sier Kristensen.

Programvaren i BIM-kioskene er utviklet for å være enkel i bruk, og alle kioskene kommer også med instruksjoner. En funksjon som blant annet ligger inne i programvaren er at klassiske 2D-tegninger settes inn i 3D-modellene, slik at overgangen blir tydelig og synlig.

– På kassene står også Veidekkes visjon for BIM: «Alles hverdag». Tidligere var BIM et rent prosjekteringsverktøy, men det har vi greid å endre tankesettet på. BIM er noe for hele prosjektet, og vi ser at det gir mest effekt hvis vi klarer å nyttiggjøre oss av BIM fra start til slutt, avslutter Kristensen.