Lean-rådgiver Alan Mossman dro frem fordelene rundt HMS-arbeidet ved bruk av Last Planner Systen, eller involverende planlegging.Lean Construction-pionerene Luis Alarcón (f.v.) Sven Bertelsen, Lauri Koskela og Glenn Ballard i samtale under IGLC-konferansen.Trond Bølviken er strålende fornøyd med konferansen så langt.Morten Lie i DIBK åpnet konferansen på Soria Moria konferansesenter.Rundt 280 personer deltar på konferansen.Glenn Ballard er en meget kjent skikkelse i Lean Construction-miljøet.

Gode HMS-effekter av involverende planlegging

Lean-rådgiver Alan Mossman trakk i sitt foredrag på IGLC-konferansen (International Group for Lean Construction) frem de gode HMS-erfaringene man har høstet etter bruk av involverende planlegging.

Last Planner System, eller involverende planlegging som er termologien vi bruker i Norge, begynner å få lang internasjonal erfaring. Først og fremst har dette blitt sett på som et system for optimalisering av prosjektgjennomføring, som har sikret en stødig gjennomføring av en rekke prosjekter, også i Norge. Men har frem til nå mindre grad sett hvilke følger dette vil ha for HMS-arbeidet.

HMS-fordeler

– Bruk av Last Planner System handler ikke bare om effektiv produksjon og planlegging, men også om en bedring av HMS-arbeidet. Dette har vi sett flere eksempler på, uttalte Mossmann foran de flere hundre tilhørerne på Soria Moria mandag.

Han trakk frem flere eksempler på en bedring i HMS-statistikken, blant annet erfaringene MT Højgaard har gjort i Danmark.

– De kunne sammenligne prosjektene som hadde blitt gjennomført med Last Planner System mot de som ikke hadde benyttet verktøyet, og funnet signifikante forskjeller, uttalte Mossman, som er en kjent mann i Lean-miljøet.

Det ble også dratt frem flere lignende eksempler fra deltakerne i salen i den påfølgende spørsmålsrunden.

HMS-aspektet kan derfor bli en meget viktig del av involverende planlegg i tiden fremover.

Godt fornøyd med arrangementet

Det er nå rundt ni år siden Veidekke, som er medarrangør på IGLC-konferansen, tok i bruk verktøyet for første gang.

– Vi kunne ikke kalle metoden for Last Planner System, og døpte derfor om konseptet til involverende planlegging og gjorde noen mindre justeringer for å få løsningen til å fungere i Norge, sier Trond Bølviken i Veidekke, og har vært sentral i både innføringen av verktøyet i Norge og i gjennomføringen av den store internasjonale konferansen i Oslo.

Man begynner nå å høste mange erfaringer fra metoden også i Norge.

– Konseptet er brukt med gode erfaringer på mange prosjekter, og jeg er sikker på det dette vil bli mer og mer vanlig fremover. Ikke minst vil vi se dette i generasjonsskiftet som er i ferd med å skje i byggenæringen. De som er unge er mer tilbøyelig til å bruke verktøyet, mener han. Han regner med at denne metoden snart vil bli å finne i undervisningen på NTNU, og at det vil bli stadig mer vanlig på norske byggeplasser.

At involverende planlegging fenger kan vi også se på deltakelsen på konferansen. Ved siden av en lang rekke internasjonale gjester er det også mange norske aktører med på arrangementet. Totalt er det påmeldt 280 personer på IGLC-konferansen.

­ – Vi er strålende fornøyde med gjennomføringen så langt, sier en fornøyd Bølviken.