E39 Kristiansand vest-Mandal øst. Foto: Nye VeierBybanen, Sentrum-Fyllingsdalen. Foto: Ole Harald DaleFv. 659 Nordøyvegen. Foto: Henrik KnarvikGullhaug Torg 5. Foto: Arve BrekkhusThe Plus. Foto: Trond JoelsonSommerrokvartalet. Foto: Sindre Sverdreup StrandVIA. Foto: Trond JoelsonSaemien Sijte. Foto: Fredrik Wasshaug / T-A Kreativ

Dette er de nominerte til Årets Bygg og Årets Anlegg 2022

Finalistene til prisene Årets Bygg og Årets Anlegg 2022 er nå klare. Vinnerne kåres i forbindelse med Byggedagene 22. mars.

Det ferdigstilles hvert år flere tusen prosjekter rundt om i landet, og juryen for kåringen har nå gått gjennom flere hundre prosjekter og kommet frem til hvilke kandidater som er nominert til prisene for 2022.

– Juryen har hatt en stor oppgave og vi har gått gjennom mange prosjekter før vi kunne lande tre nominerte i kategorien anlegg og fem kandidater i kategorien bygg, sier juryleder Per-Arne Horne som til daglig leder Direktoriet for byggkvalitet (DiBK).

Dette er årets finalister
Årets Anlegg 2022:

E39 Kristiansand vest-Mandal øst
Sted: Kristiansand og Lindesnes kommuner
Prosjekttype: 19 kilometer firefeltsvei, inklusive fem tunneler og 15 bruer
Totalentreprise ekskl. mva: 4,7 milliarder kroner
Byggherre: Nye Veier
Totalentreprenør: AF Gruppen
Rådgiver: Norconsult
Les mer om prosjektet her

Bybanen, Sentrum-Fyllingsdalen
Sted: Bergen sentrum – Fyllingsdalen
Prosjekttype: Bybane
Sluttprognose: 9,98 milliarder kroner 2022-kroner
Lengde: Cirka 9 kilometer
Byggherre: Bybanen Utbygging/Vestland fylkeskommune
Prosjektering: Sweco
Landskapsarkitekt: Smedsvig Landskapsarkitekter og Sweco
Grunnentrepriser:
D11 Sentrum: Fyllingen Maskin
D12 AdO-Kronstad: Skanska
D13 Haukeland Sjukehus holdeplass: Veidekke
D14 Mindemyren: NCC Infrastructure
D15 Fyllingsdalstunnelen: Marti Tunnel
D16 Fyllingsdalen: NCC Infrastructure
D18 Kronstadtunnelen: Veidekke
D19 Kollektivterminal Fyllingsdalen: Vassbakk & Stol
Les mer om prosjektet her

Fv. 659 Nordøyvegen
Sted: Ålesund kommune
Prosjekttype: Fastlandsforbindelse for øyene Lepsøya, Haramsøya, Skuløya/Flemsøya, Fjørtofta og Harøya.
Kostnadsramme: 5,6 milliarder 2021-kroner
Hovedentreprise: 3,2 milliarder kroner uten merverdiavgift
Byggherre: Møre og Romsdal fylkeskommune (Statens vegvesen før 1. januar 2020)
Hovedentreprenør: Skanska Norge
Rådgivere: Prosjektering av Lepsøybrua: Norconsult – Byggherre har prosjektert resterende veianlegg l Elektro: Ing. Rasmussen & Strand l Prosjektering brannvannsledning: Asplan Viak l Norconsult laget byggherres grunnlag for totalentreprisen på elektro
Les mer om prosjektet her

Årets Bygg 2022:
Gullhaug Torg 5
Sted: Oslo
Boligtype: Næringsbygg/kontor
Størrelse: 14.300 kvadratmeter
Byggherre: Avantor
Totalentreprenør: Betonmast Oslo
Kontraktsum: Cirka 400 millioner kroner eks. mva.
Arkitekt: Arcasa Arkitekter (en del av Sweco Architects)
Interiørarkitekt: Design og Interiør (en del av Sweco Architects)
Landskapsarkitekt: Bar Bakke
Rådgivere: RIG, RIBfy, RIVA, RIM, RIEn: Multiconsult l RIB: Seim & Hultgreen l RIB prefab: COWI l RIBr: Fokus Rådgivning l RIE: Prosjekt & Enøk Partner l RIA: Rieber Prosjekt l ITB: ED Prosjekt l RIV, RI utemiljø: Structor Tekniske Systemer Oslo l SHA-rådgiver: Insenti
Les mer om prosjektet her

The Plus
Sted: Magnor
Prosjekttype: Nybygg produksjonsanlegg
BTA: 7.500 kvadratmeter
Byggherre: Vestre
Prosjektkostnad eks. mva.: 280 millioner kroner, eks. prosessinstallasjoner
Prosjektstyring, prosjekterings- og byggeledelse, SHA-ansvar: Fokus Rådgiving
Hovedentreprenør: Ø. M. Fjeld
Arkitekt og LARK: Bjarke Ingels Group (BIG)
Rådgivere for byggherre: RIE: Foyn Consult l RIV: Multiconsult l ITB-koordinator: Evotek l Byggøkonomi (tidligfase): Bygganalyse l RIAKU: Brekke & Strand
Rådgivere: RIB: BIG Engineering l RIB (stedlig oppfølging): Bollinger + Grohmann l RIB tre: Woodcon l RIE: Ing. Hallås l RIV rør, RIBfy: Norconsult l RIV Vent: Loe VVS Prosjekt l RIVA og Veg: COWI l RIBR: Fokus Rådgivning l RIG, RIM, RI Energi og dagslys: Multiconsult l RI Økologi: Asplan Viak l BREEAM AP: Nordic Office of Architecture
Les mer om prosjektet her

Sommerrokvartalet
Sted: Oslo
Prosjekttype: Rehabilitering/Nybygg Hotell/Bolig
Bruttoareal: 37.000 kvadratmeter
Byggherre: Aspelin Ramm
Byggherrerepresentant: Insenti
Totalentreprenør: HENT
Kontraktsum eks. mva.: 1,25 milliarder kroner
ARK: LPO Arkitekter
LARK: SLA Norge
Rådgivere: RIB: Seim & Hultgreen l RIBr: TekØk Rådgivning l RIEn, Ansvarlig SØK: HENT l RIE: Bjørn Jørgensen l RIG: Multiconsult l RIA: Brekke & Strand Akustikk
Les mer om prosjektet her

VIA
Sted: Oslo
Prosjekttype: Næringsarealer, kontorer og serveringssteder
BTA: 62.500 kvadratmeter
Byggherre: Ruseløkkveien 26 AS (Storebrand Asset Management / Aspelin Ramm)
Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør
Arkitekt: Schmidt Hammer Lassen Architects
LARK: SLA Norge
Rådgivere: Reguleringsplan: LINK Arkitektur l RIB: WSP Engineering l RIB prefab: Prefab Design l RIV Rør: Sweco Norge l RIE, RIV Vent og rådgiver gass: Norconsult l RIBR: Multiconsult l RIAKU: Brekke & Strand l RI Energi: Itech l RIVA, RIByFy og RI Vei: Rambøll Norge
Les mer om prosjektet her

Saemien Sijte
Sted: Snåsa
Prosjekttype: Nybygg Kulturbygg
Bruttoareal: 1.658 kvadratmeter
Byggherre: Statsbygg
Byggherreombud og SHA-koordinator: Trønderplan
Totalentreprenør: Grande Entreprenør
Kontraktsum eks. mva.: 75.150.900 kroner
ARK: Fûr arkitekter
Rådgivere: LARK og RIV, RIG, RIBr, RIBfy, RIAku, RIVA og RIVeg: Sweco
Les mer om prosjektet her

Horne er imponert over kvaliteten på mange av prosjekter de har gått gjennom og ikke minst hvordan arbeidet er gjennomført.

– Juryens gjennomgang viser at det ferdigstilles mange gode og spennende prosjekter rundt om i landet. Kvaliteten på mye av arbeidet vi er blitt kjent med er utvilsomt meget høy, og det er imponerende mange gode prosjekter som er ferdigstilt i løpet av 2022, innen begge kategorier. Det er dermed også lærerikt å sitte i en jury som får mulighet til å bli kjent med så mange flotte prosjekter, sier Horne.

Han understreker at dette er en helhetspris hvor prosjektene skal ha dokumentert fremragende gjennomføring i henhold til en rekke sentrale punkter, og at det stadig blir tøffere å komme gjennom nåløyet.

– Dette betyr at det er et samlet helhetsinntrykk som har gjort at juryen har landet på disse kandidatene. Det er ikke en enkelt trekk ved de ulike prosjektene som gjør at de er kommet helt til finalen, men summen av kvaliteter som gjør at prosjektene utmerker seg, sier han.

Horne har sittet i juryen gjennom flere år, og viser til at kvaliteten på produktene stadig blir bedre, men ikke minst at de ser en utvikling der samarbeid og samspill mellom de involverte aktørene har utviklet seg mye de senere årene.

– Det er blitt et langt større fokus på samarbeid og det å jobbe frem gode løsninger i fellesskap. Dette skjer helt fra planleggingsstadiet og frem mot sluttføring. Vi ser stadig oftere at de beste prosjektene er de som skjer uten de store konfliktene, men at de gjennomføres i tett samarbeid mellom byggherre og deres rådgivere og entreprenører i fellesskap, legger Horne til.

Vinnerne bli kåret i forbindelse med Byggedagene 2022 på The Hub i Oslo 22. mars.

– Vi gleder oss til å kunngjøre vinnerne, legger Horne til.

Juryen består av:
- Per-Arne Horne (DiBK) (juryleder)
- Harald Martin Gjøvaag (Union)
- Tone Nakstad (Norsk forening for fjellsprengningsteknikk)
- Heikki Eidsvoll Holmås (EBA)
- Trine Dyrstad Pettersen (Byggevareindustriens Forening)
- Arve Brekkhus (Byggeindustrien)
- Lene Eikefjord (Byggenæringens Mediesenter)

Les mer om arrangementet her