Bybanen til Fyllingsdalen

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) skjærer over båndet som holdes av fylkesordfører Jon Askeland (Ap) og fungerende ordfører Linn Kristin Langley Engø (Ap) og markerer at Bybanens linje til Fyllingsdalen er åpnet.
Opak

Opak

Swecologo

Swecologo

FMgruppen

FMgruppen

NCClogo

NCClogo

Veidekkelogo

Veidekkelogo

Wikholmlogo

Wikholmlogo

Smedsvig

Smedsvig

Boassonlogo

Boassonlogo

HfasaderBue

HfasaderBue

Giertsentunnel

Giertsentunnel

Montal

Montal

ThorsenArthur

ThorsenArthur

Betonggulv

Betonggulv

FanaStål

FanaStål

ØlenBetonglogo

ØlenBetonglogo

OsBlikk

OsBlikk

Aarslefflogo

Aarslefflogo

Dekningspatruljen

Dekningspatruljen

18. november ble den nye linjen mellom Bergen sentrum og Fyllingsdalen på Bybanen i Bergen åpnet av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. 21. november åpnet banen for regulær trafikk.

Fakta

Sted: Bergen sentrum - Fyllingsdalen

Prosjekttype: Bybane

Budsjett: 8,96 milliarder 2022-kroner

Sluttprognose: 9,98 milliarder kroner 2022-kroner

Lengde: Cirka 9 kilometer

Kjøretid: 16 minutter

Byggherre: Bybanen Utbygging/Vestland fylkeskommune

Prosjekterings-, bygge- og kontraktsbyggeledelse: OPAK

Prosjektering: Sweco Norge

Landskapsarkitekt: Smedsvig Landskapsarkitekter, Sweco Norge

Grunnentrepriser: D11 Sentrum: Fyllingen Maskin l D12 AdO-Kronstad: Skanska l D13 Haukeland Sjukehus holdeplass: Veidekke l D14 Mindemyren: NCC Infrastructure l D15 Fyllingsdalstunnelen: Marti Tunnel l D16 Fyllingsdalen: NCC Infrastructure l D18 Kronstadtunnelen: Veidekke l D19 Kollektivterminal Fyllingsdalen: Vassbakk & Stol

Underentreprenører og leverandører:

D11: FM Strand l Tommys Hage & Anlegg l OneCo l Velde Asfalt l Heldal Gjerdenett l Sørheim Riveservice l Nobi l Ølen Betong l Brødrene Dahl l Euroskilt l Veimerking Vest l Vestlandsarboristen l Bijak l AF Decom l Hjelle Entreprenørforretning l Aarsleff l Vitek l Fyllingen Maskin

D13: Boasson l KI Svendsdal l Wimo l W Giertsen Tunnel l Nobi l Give Steel l Fana Stål l Johs Sælen og sønn Arthur J. Thorsen l Hummervoll Industribelegg l H-Fasader Bue Aluminium Heikki Bruvik og Låssenteret l Montal l Malermester Buer Noracon l Protan l Betonggulv l Os Blikk l BMO Elektro l Peab Asfalt l Visafo l Mimax Bergen l Ischebeck Nordic l Bare 3 l Swisspearl l RMIG

D14: Anleggsgartnermester Wikholm l NCC Binab l Bijak l Ragn Sells l Betonggulv l Asfalt & Maskin/Sirdal Veibetong l Fløysand Tak l Alliance+ l Mesta l Envir l Wimo l Multi Gjerdenett l BMO/Eltel l H-fasader Bue aluminium l Rivenes l Vestnorsk Brunnboring l Bjørn Halhjem l Hummervoll Industribelegg l Hercules l W Giertsen Tunnel l AF Decom l Norsk Jernbanedrift l HRT l Hummervoll Industribelegg l O B Wiik l Kranproffen l Nortekstil l Vegmerking Vest l Garda anleggssikring l Ingstad l KB Spennteknikk l Norbetong l NOBI l Vik Ørsta l Infobric l Rivenes l Hansmark l Maxbo Teknikk l Doka l Stranda Ventilasjon l Norlense l Montal l Fana Stål l Atlas Industrier l Brødrene Dahl l Euroskilt

D16: Anleggsgartnermester Wikholm l Hylland l FAS l Steinsenteret lNorsk Stål l Unicon l Talgø Møre Royal

D19: Anleggsgartnermester Wikholm l Nilsen og Sture l Åsane Byggmesterforretning l Velde Asfalt l SVB Veisikring l Veimerking Vest l Ahlsell l NOBI

Forberedende entrepriser: Påhugg Kronstad: Veidekke l Påhugg Kristianborg: Sartor Drange Maskin l Påhugg Fyllingsdalen: Vassbakk & Stol l Mur BaneNor: NCC Infrastructure l Utfylling Store Lungegårdsvann: NCC Infrastructure

Leskur: Johs Sælen & Sønn

Vognhall: Stoltz Entreprenør

Massemottak: Ragn-Sells og NGIR

Langsgående entrepriser: Flytting av trær: Anleggsgartnermester Wikholm l Etterarbeid: Løvaas Maskin l Støytiltak bygg: Byggmester Ådnekvam

Tekniske fag: Tekniske installasjoner Haukeland: GK l Heiser: KONE l Rulletrapper: ThyssenKrupp l Banesignal: Stadler l Signal/tele: Efacec l Kjøreledningsanlegg: Elecnor l Likeretteranlegg: ABB/Thunestvedt l Elektro lavspent installasjoner: LOS Elektro l Spor: Steconfer l Sporvekslere: Voestalpine l Jernbaneteknikk: Nettpartner l Rådgiver Mobildekning: Dekningspatruljen

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Dette er fjerde byggetrinn og andre linje på Bybanen i Bergen. Strekningen er cirka ni kilometer lang og har åtte nye holdeplasser, medregnet de to endestoppene. Det har tatt fire år å bygge linjen. Budsjett for byggetrinn 4 er på 8,96 milliarder 2022-kroner. Sluttprognosen er på 9,98 milliarder kroner, en milliard kroner over budsjett.

Ved åpningen av Bybanens nye linje til Fyllingsdalen gratulerte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) Bergen med et kjærkomment nytt transporttilbud. Han rettet en stor takk til Bybanen Utbygging og Vestland fylkeskommune, Sweco, Fyllingen Maskin, Skanska, Veidekke, NCC, Marti Tunnelbau, Stoltz Entreprenør, GK Inneklima, Stadler Signaling, Efacec, Bane Nor, LOS Elektro, Steconfer og Voestalpine.

– Det er lagt ned 3,7 millioner arbeidstimer på linje 2 og i desember 2021 var på det meste 1.011 personer involvert i byggingen, sa Nygård.

Han påpekte at linje 2 er et veldig strømeffektivt kollektivsystem.

– Hver passasjer vil bare bruke cirka en kilowatt per reise. Det betyr at en vanlig families strømforbruk per år kan frakte 30.000 reisende på Bybanen. Dette betyr mye for klimaet og vil også være en besparelse for lommeboka til folk, sa Nygård.

Han sa at sykling og gange er en viktig del av løsningen for å nå klimamålene og sikre god mobilitet for alle, og at det derfor er flott å se at det er mulig å gå og sykle langs Bybanen.

– Vognhallen i Fyllingsdalen er den første fossilfrie byggeplassen i Vestland fylkeskommune. Det er et viktig prosjekt å ta lærdom av når vi skal klare å kutte klima-gassutslipp. I bybaneprosjektet ble elektriske anleggsmaskiner, som helelektriske lastebiler og elektriske betongpumper, testet ut, uttalte Nygård.

Nygård påpekte også at det var viktig å ta vare på det grønne i bybildet.

– 140 store lindetrær ble flyttet, satt på spa og ført tilbake til anlegget i sluttfasen. Det bidrar til et bedre CO2-regnskap, til et penere anlegg og en vakker by.

Han avsluttet med å si at regjeringen deler Bergens ambisjon om en kontinuerlig utbygging av Bybanen til Åsane.

– Våren 2023 skal vi ha møter med Bergen kommune om veien videre, sa Nygård.

Byutviklingssystem

Fylkesordfører Jon Askeland sa i sitt innlegg under åpningen at Bybanen og linje 2 både er et fantastisk kollektivsystem og også et fantastisk byutviklingssystem.

– Der Bybanen kommer skjer det ting, folk flytter til og det blir bygget mye nytt og spennende. Linje 2 er den største og mest omfattende utbyggingen til nå. Dette er dagen der Dalen blir sentral i byen, sa Askeland.

Åtte holdeplasser

Bybanens linje 2 har åtte holdeplasser medregnet de to endestoppene i Kaigaten (foran Gulating lagmannsrett) og Fyllingsdalen terminal. Andre holdeplass etter Kaigaten er Nonneseter, som også brukes av linje 1. Deretter går banen til Bergen busstasjon, så til Fløen og videre til Haukeland sjukehus. Her ligger holdeplassen i en fjellhall, 30 meter under bakkenivå og med utganger både til Haukeland Universitetssjukehus og til Haraldsplass Diakonale Sykehus. Banen går videre i tunnel og i dagen til Kronstad holdeplass, som krysser under linje 1. Den går videre til Mindemyren holdeplass og Kristianborg holdeplass. Denne ligger under Fjøsangerveien/E39 og har to tårn med trapper og heiser opp til E39, et for å komme til nordgående trafikk og et til sørgående. Fra Kristianborg går banen gjennom en 2,9 kilometer lang tunnel under byfjellet Løvstakken og så 600 meter i dagen frem til Fyllingsdalen terminal. Samlet kjøretid mellom Kaigaten og Fyllingsdalen er 16 minutter.

32 fagområder

Sweco har prosjektert linje 2. Senior prosjektleder Tarek Olav Bahrawy i Sweco forteller at selskapet har dekket drøyt 30 fagområder, som prosjektledelse, entrepriser og fag- og byggeledelse, prosjektstyring og plan/økonomi, BIMco, elektro, RAMS, sikkerhet, søk, brann, miljø, bærekraft, SHA, uskkerhetsstyring, akustikk, bygningsbesiktigelse, radon, VA, konstruksjon, LARK, ARK, vei, anleggsteknikk, geologi, ingeniørgeologi, hydrologi, geomatikk, banefag, innmålinger, VVS, VVA, kulturminner og Byfy.

Ifølge Bahrawy har totalt 1.052 personer i Sweco vært involvert i prosjektet og de har lagt ned oppunder en million arbeidstimer.

– Prosjekteringen har vært styrt og ledet fra Bergen. Til sammen har 13 kontorer i Norge og kontorer i totalt seks forskjellige land deltatt, sier Bahrawy.

Han sier at det har vært noen utfordringer i prosjekteringen.

– Den største er at arbeidet har pågått over forholdsvis kort tid i forhold til størrelsen på anlegget og at det har vært mange entrepriser og mange parallelle prosesser med omfattende behov for koordinering, sier Bahrawy.

D11 Sentrum

Fyllingen Maskin har hatt grunnarbeidet på entreprise D11. Den går fra Kaigaten til AdO Arena og er på en knapp kilometer.

Prosjektsjef Gisle Andersen Fyllingen Maskin sier at selskapet har bygget nye holdeplasser fremfor Gulating lagmannsrett og utenfor Bergen Busstasjon og lagt ny banetrasé fra Bergen Storsenter til AdO Arena. Entreprisen har også omfattet riving av flere kontorbygg på Bane Nors containerterminal, omlegging av teknisk infrastruktur og omfattende trafikkavvikling.

Fyllingen Maskin startet i oktober 2019 og var ferdig rett før sommerferien i 2021. Kontraktssummen er på 66,3 millioner kroner uten merverdiavgift.

Ifølge Andersen har totalt 30 personer fra Fyllingen Maskin og underentreprenører vært med på arbeidet, som er fullført uten fraværsskader.

– Vår største utfordring var høy grunnvannstand mellom AdO Arena og Skatt Vest bygget. Vi etablerte en overvannstrasé fra AdO Arena til krysset ved Lungegårdskaien. På grunn av forurensete masser i traséen måtte vi måle vannkvalitet for sikre at arbeidene kunne utføres på en trygg måte. I Kaigaten hadde vi begrensninger på gravedybde etter krav fra Riksantikvaren, sier Andersen.

D12 AdO-Kronstad

Skanska har utført grunnarbeidene på parsellen fra Fløen til Kronstad, som innebar driving av en tunnel på cirka 1.000 meters lengde og med et tverrsnitt på cirka 70 kvadratmeter.

Ved Haukeland holdeplass deler tunnelen seg i to, hver med et tverrsnitt på cirka 30 kvadratmeter. Her har selskapet sprengt ut en fjellhall og sjakter opp til bakkenivå.

Mot Fløen har Skanska bygget en betongportal med tverrsnitt på cirka 70 kvadratmeter, etter at vanntett spunt ble etablert.

Skanska har også utført arbeid i dagsone, rivning av bygninger og konstruksjoner, utfylling i Store Lungegårdvann, bygge gang- og sykkelveier, en 96 meter lang gang- og sykkelbru, støttemurer og betongkonstruksjoner. Sammen med samarbeidspartnere har Skanska utført til sammen over en million arbeidstimer, sier prosjektleder Ole Jakob Oanes.

Arbeidene begynte i 2019 og ble fullført i år. Kontraktssummen er på 982,2 millioner kroner uten merverdiavgift.

– En av de viktigste utfordringene på D12 var kompleksiteten i prosjektet knyttet opp mot fortløpende deloverleveringer til sideentrepriser, som var nødvendig for å opprettholde byggherrens fremdriftsplan. Det synes jeg vi håndterte fint og over 30 dagmulktbelagte milepeler ble oppnådd innen de fristene som ble avtalt underveis i prosjektet. I tillegg var det krevende å arbeide så tett inn på så mange naboer og interessenter, inkludert jernbane, eksisterende Bybanetrasé og sykehusene på Haukeland og Haraldsplass. Dette var vi forberedt på før oppstart, men den store interessen og fokuset fra omverdenen på våre arbeider var nok mer enn både vi og byggherren hadde sett for oss, sier Oanes.

D13 Haukeland holdeplass

På D13 har Veidekke bygget en underjordisk holdeplass ved Haukeland Universitetssjukehus og Haraldsplass Diakonale Sykehus. Selskapet overtok ifølge prosjektleder Hans Magnus Dyrdal en ferdig utsprengt og sikret tunnel og byggegrop etter D12.

I Entreprisen utførte Veidekke grunnarbeider, fjellbolting, vann- og frostsikring med tunnelduk, alt bygningsmessig arbeid samt opparbeiding av nye grøntanlegg.

Arbeidene er delt i sju soner, utomhusarbeider både på Haukelandsiden og Haraldsplass.

Den store sjakten tar deg fra holdeplassen 30 meter under bakken og opp til utgangen på Haukeland. Her ligger også drifts-
arealer, rømningstrapper og tekniske rom. Heissjakten er 41 meter fra bunn til topp. Holdeplassen er 50 meter lang, 20 meter bred og 10 meter høy, på gulvet ligger kunstverket Melkeveien. Fra Holdeplassen mot Haraldsplass er det bygget en betongkonstruksjon i fjellet som tar deg opp over bybanetraseen og inn i 120 meters gangtunnel før den runde sjakten på Haraldsplass med trapper og heis. Veidekke har også tilbakeført veikrysset mellom Haukelandsveien og Haukelandsbakken.

Veidekke startet arbeidene i oktober 2020 og overleverte 2. november i år. Arbeidene ble fullført uten fraværsskader.

– En stor utfordring var at vi måtte bygge oss oppover i en trang sjakt. Vi bygget også ved et av Bergens mest trafikkerte veikryss. I hallen og sjaktene er betongen synlig og det var viktig å klare å lage homogene fine overflater. Vi klarte å holde høy egenproduksjon gjennom koronaen, sier Dyrdal.

Veidekke hadde også entreprise D07 Fløen – kryssing Kronstadsporet og D08 påhugg på Kronstad.

D14 Mindemyren

På Mindemyren har NCC Infrastructure lagt om eksisterende infrastruktur, etablert ny infrastruktur, foretatt midlertidig trafikkavvikling, utført betongarbeider i forbindelse med bro, tunnelportal og vannkanal og etablert banetrasé, veier og gang- og sykkelveier. Parsellen går fra Kronstad i nord til Kristianborg i sør og er totalt 1.500 meter.

NCC startet arbeidene i oktober 2019 og skal fullføre dem vinteren 2023. Kontraktssummen er på 800 millioner kroner uten merverdiavgift.

I tillegg til parsellene D14 og D16 har NCC Infrastructure hatt entrepriser med utfylling i Store Lungegårdsvann og mur mot Bane NOR.

D15 Fyllingsdalstunnelen

Marti Tunnel har drevet to 2,9 kilometer lange parallelle tunneler gjennom Løvstakken. Det ene tunnelløpet er for Bybanen og har to spor, den andre er en gang- og sykkeltunnel og rømningstunnel for Bybanen. Når gang- og sykkeltunnelen åpner våren 2023 blir det Europas lengste tunnel for gående og syklende. Entreprisen omfatter også to vognhaller i fjellet med tilhørende tilførselstunneler.

Tunnelene er drevet med borerigg, tipptrucker og dumpere og lastebiler. Det er tatt ut 500.000 kubikkmeter faste masser. Det er montert 117.500 kvadratmeter uisolert membran som vann- og frostsikring. D15 har en kostnadsramme på 800 millioner kroner uten merverdiavgift.

D16 Fyllingsdalen

NCC Infrastructure har bygget banen fra Fyllingsdalstunnelen og frem til endeholdeplassen, en parsell på 600 meter. Arbeidet omfattet grunn- og betongarbeider, bygging av nytt veianlegg, omlegging av VA og kabler, bygging av tre inn- og utkjøringskulverter, opparbeiding av landskapstilpasninger og bygging av ny holdeplass.

Arbeidene startet rett etter påsken i 2019 og pågikk frem til sommeren 2021. Kontraktssummen er på 253 millioner kroner uten merverdiavgift. D16 er fullført uten fraværsskader.

Prosjektleder Steffen Dale i NCC Infrastructure sier at trafikkomlegging, komplekse grunnarbeider og håndtering av tredjepunkter ved Oasen kjøpesenter var mest krevende på D16.

D19 Kollektivterminal Fyllingsdalen

Vassbakk & Stol har felt trær og rensket vegetasjon, sprengt ut cirka 12.000 kubikkmeter, bygd nye veier, VA og ført opp et nytt servicebygg sentralt i Fyllingsdalen.

Prosjektleder Kåre Flatlandsmo i Vassbakk & Stol forteller at selve kollektivterminalen dekker et areal på cirka 2,5 mål. Arbeidet startet i mars i år og ble fullført i oktober. Bussterminalen ble tatt i bruk 29. august. Kontraktsummen er på 52 millioner kroner uten merverdiavgift.

Flatlandsmo sier at da byggeaktiviteten var på topp var 15 personer med. Arbeidet er fullført uten fraværsskader.

– Arbeidet gikk etter planen, hvor de største utfordringer var sprengning i tettbygget område og håndtering av trafikkanter og gående tett på den anleggsområdet, sier Flatlandsmo.

Vassbakk & Stol har også vært UE på grunnarbeider for Marti Tunnel på D15, både i tunnel og i dagsone Fyllingsdalen.


Flere prosjekter