E39 Kristiansand vest – Mandal øst

Foto: Nye VeierFoto: Nye VeierFoto: Nye VeierFoto: Nye VeierFoto: Nye VeierFoto: Nye VeierFoto: Nye VeierFoto: Nye VeierFoto: Nye VeierFoto: Nye VeierFoto: Nye VeierFoto: Nye VeierFoto: Nye VeierFoto: Nye VeierFoto: Nye VeierFoto: Nye VeierFoto: Nye VeierFoto: Nye VeierProsjektsjef Harald J. Solvik i Nye Veier overleverte blomster til de første bilistene som kjørte inn på ny E39. Foto: Nye VeierFoto: Nye VeierFoto: Nye VeierFoto: Nye VeierFoto: Nye VeierFoto: Nye VeierFoto: Nye VeierOlav Groven i AF. Foto Vegard Landsverk Foto: SPINDEL FILM
NyeVeier

NyeVeier

AFlogo

AFlogo

Nlogo

Nlogo

OteraTraftec

OteraTraftec

StrømGundersen

StrømGundersen

TTanlegg

TTanlegg

VikØrsta

VikØrsta

Østcomlogo

Østcomlogo

ØlenBetonglogo

ØlenBetonglogo

Seabrokers

Seabrokers

19 kilometer med ny firefelts E39 til en prislapp på 4,7 milliarder kroner står ferdig mellom Kristiansand og Mandal. Slik oppsummerer Nye Veier, AF Gruppen og Norconsult gigantprosjektet.

Fakta

Sted: Kristiansand og Lindesnes kommuner

Prosjekttype: 19 kilometer firefeltsvei, inklusive fem tunneler og 15 bruer

Totalentreprise ekskl. mva: 4,7 milliarder kroner

Byggherre: Nye Veier

Totalentreprenør: AF Gruppen

Rådgiver: Norconsult

Underentreprenører og leverandører: Kruse Smith Anlegg l Gundersen l Vik Ørsta l Otera Traftec l Velde Industry l Brødrene Dahl l Ribe Betong l Skarpnes Rør l TT Anlegg l Norsk Gjenvinning l Agder Massetransport l Leif Hodnemyr Transport l Ølen Betong l SVB Veisikring l Fjerby l Østcom l PK Entreprenør l Ramudden l Seabrokers Fundamentering 

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Da Nye Veier og AF Gruppen signerte kontrakten for prosjektet E39 Kristiansand vest - Mandal øst høsten 2018, vektla byggherren kravene de stiller til entreprenør på områdene kompetanse, HMS og samfunnsansvar, og Nye Veier presenterte følgende overordnede mål for prosjektet:

- Minimere ulemper for alle trafikantgrupper i anleggs- og driftsperioden

- Realisere et innovativt og fremtidsrettet veiprosjekt.

- Realisere målet om en skade- og ulykkesfri anleggs- og driftsperiode, samt et helsefremmende og rettferdig arbeidsliv

- Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø

- Null uoppgjorte tvister ved ferdigstillelse.

Etter fire år med omfattende og komplekse anleggsarbeider, konstaterer prosjektsjef Harald J. Solvik i Nye Veier at prosjektet har scoret godt på prestasjonsmålene. Det første Solvik trekker frem er måten Nye Veier og AF Gruppen har jobbet med personsikkerheten i prosjektet.

– Det er skummelt å trekke frem skadestatistikk før prosjektet er helt ferdig, men vi har ikke hatt alvorlige skader med personer involvert. Det har riktignok vært tre stykk hendelser som har medført korte fravær, men det har blitt jobbet veldig hardt med personsikkerhet og det har vært et vedvarende fokus på dette fra både totalentreprenør og oss som byggherre, sier Solvik til Byggeindustrien.

Over 40 livsverk

Han får støtte av prosjektdirektør Olav Groven i AF Gruppen, som forteller at det er arbeidet over 3,2 millioner timeverk på prosjektet, noe som tilsvarer over 40 livsverk.

– Det viktigste for oss er at alle kommer trygt hjem fra jobb, og at ingen skader seg på jobb for AF Gruppen. Prosjektet har jobbet systematisk og strukturert hele veien med helse-, miljø- og sikkerhetsutfordringer i vår bransje. Vi har fullført et krevende prosjekt i umiddelbar nærhet til trafikkert vei og omgivelser uten alvorlige skader på tredjepart eller miljøet. Selv om målsetningen om null arbeidsrelatert fravær ikke er oppnådd, gjør E39 Kristiansand vest – Mandal øst det mulig å se for seg et anleggsprosjekt hvor ingen skader seg, sier han.

Null uoppgjorte tvister

Harald J. Solvik trekker også frem at Nye Veier og AF Gruppen mest sannsynlig kommer i mål med null uoppgjorte tvister ved ferdigstillelse.

– Vi er veldig fornøyde med sluttresultatet og det vi har fått til sammen i løpet av byggeperioden på fire år. Jeg vil trekke frem det gode samarbeidet vi har hatt med AF. Det har vært diskusjoner og ting som har krevd avklaringer, men det er blitt løst underveis av to profesjonelle parter. Det ser veldig bra ut med tanke på å nå målsettingen om null uoppgjorte tvister ved ferdigstillelse, sier Solvik.

Gigantprosjekt

E39 Kristiansand vest – Mandal øst er blant de aller største og mest komplekse veiprosjektene som er gjennomført i Norge. AF Gruppen har hatt med seg Norconsult som rådgiver og Kruse Smith Anlegg har vært samarbeidspartner på bygging av betongkonstruksjoner. Kruse Smith Anleggs kontrakt har en verdi på over en milliard kroner.

Dette er de viktigste nøkkeltallene for det som er prosjektert og bygget i 4,7 milliarders-prosjektet:

- 19 kilometer ny firefeltsvei med 110 km/t.

- Strekningen inneholder 46 konstruksjoner, hvorav 15 bruer.

- De to lengste brukonstruksjonene er Trysfjordbrua med 537 meter og Monanbrua med 400 meter.

- Det er bygget 6,5 kilometer toløpstunneler fordelt på fem tunneler. Søgnetunnelen er den desidert lengste med 4.000 meter.

I prosjektet er det sprengt 5,2 millioner faste kubikk fjell i dagen (Tfm3), og 1,2 millioner faste kubikk i tunnelene. Til sammen 6,4 millioner.

Har fulgt planen

– Når vi ser tilbake på de siste fire årene er det utrolig mye godt arbeid som er lagt ned av flinke fagfolk, både i egen regi og av alle våre samarbeidspartnere, sier Olav Groven i AF Gruppen.

Han fremhever at E39 Kristiansand vest – Mandal øst har vært et prosjekt der det å følge planen har vært ekstremt viktig. Ikke overraskende er det Søgnetunnelen og Trysfjordbrua som har ligget på kritisk linje både når det gjelder prosjektering og bygging. Groven påpeker at samtidighet mellom prosjektering og bygging gir vesentlig redusert byggetid.

– Prosjektets mantra har vært «Vi jobber sikkert, og følger planen». Dette har blitt gjentatt igjen og igjen, og er til og med trykket på kaffekoppene våre, sier AFs prosjektdirektør.

På spørsmål hva som er de viktigste suksessfaktorene for å komme bra i mål med et så stort prosjekt, trekker Groven frem en god koordinering og håndtering av mange krevende grensesnitt. Han mener dette har vært med på å legge til rette for sikker og god produksjon for de tre største fagene på prosjektet, veibygging, konstruksjon og tunneldriving.

– En viktig faktor har også vært et godt samarbeid med mange dyktige kontraktsmedhjelpere, både i utførelse og prosjektering. En sterk tilstedeværelse og involvering fra alle parter har ført til at vi sammen har funnet frem til gode løsninger. Et eksempel på dette er løsningsutviklingen av den største konstruksjonen, Trysfjordbrua. AF Gruppen, Kruse Smith Anlegg og Norconsult kom sammen frem til løsningen med kurvatur på søylene som var med å redusere betongmengden, og gi bruen et elegant utrykk, forteller Groven.

Imponert byggherre

Harald J. Solvik i Nye Veier er imponert over både planleggingen av prosjektet og fremdriften total-entreprenøren har holdt under anleggsperioden.

– Det er viktig at vi som byggherre gir entreprenør fornuftige rammer på byggetid, og i dette prosjektet føler jeg vi traff blink. Entreprenør fortjener skryt for både veldig god planlegging og for måten de har fulgt fremdriftsplanen presist hele veien.Det har vært både tilfredsstillende og beroligende å ha med seg en entreprenør med så god kontroll over aktivitetene og de logistikkmessig utfordringene som ligger i et så omfattende prosjekt, sier Solvik.

– Vi snakker om et stort tunnelprosjekt hvor det på det meste pågikk produksjon på til sammen seks stuffer. Tunneldrivingen har pågått parallelt med en helt rå produksjon av konstruksjoner og også bygging av mange kilometer med vei i dagen. Det sier seg selv at dette er krevende logistikkmessig, men takket være gode planer har alt blitt sydd sammen på en god måte, samtidig som ytre miljø og personsikkerhet er ivaretatt, fortsetter han.

Solvik trekker også frem det han beskriver som en forutseende reguleringsplan med tanke på riktig plassering av masseoverskuddet i prosjektet.

– Et veldig godt eksempel er at vi løftet et kryssområde med 30 meter med to millioner kubikk fjellmasser fra tunnelene og dagsonen, forteller han.

Betongkonstruksjoner

Både Nye Veier og AF Gruppen er opptatt av den lokale store verdiskapningen denne typen gigantprosjekter gir til lokalmiljøet. Solvik synes det derfor er bra at det nettopp er Kruse Smith Anlegg som står bak byggingen av betongkonstruksjonene i prosjektet. Solvik forteller at det naturlig nok er Trysfjordbrua som stikker av med det meste av oppmerksomheten når det kommer til konstruksjonene i prosjektet, men han er klar på at det også er bygget veldig mye bra utenom den største brua som i høst ble nominert til Betongtavlen.

– For eksempel er det på to lokasjoner bygget bruer med den såkalte lanseringsmetoden. Vi har krysset Kristiansand kommunes drikkevannskilde med denne måten å bygge på, og vi har også krysset dagens E39 uten å hindre trafikken i byggeperioden. Valget av byggemetode ble gjort av hensyn til både personsikkerhet og ytre miljø, sier Solvik.

Han mener konstruksjonene i prosjektet også er et godt eksempel på gevinstene både Nye Veier og entreprenør oppnår ved å kjøre totalentrepriser med funksjonskrav.

– Dette gir stor handlefrihet for entreprenør, for eksempel mente AF Gruppen det var best å bygge Trysfjordbrua som én stor firefeltsbru med frittfrembygg-metoden, fremfor to parallelle tofeltsbruer. Jeg synes entreprenøren har respondert veldig bra på det handlingsrommet de har fått i prosjektet, fastslår Solvik.

Lærdom

Olav Groven i AF Gruppen er klar på at entreprenørselskapet tar med seg masse lærdom og verdifull erfaring fra nok en stor totalentreprise for Nye Veier.

– Disse erfaringene har utviklet AF i positiv retning, og vi ser frem til videre utvikling i kommende spennende prosjekter, sier han.

Fornøyd rådgiver

Rune Blågestad, Norconsults oppdragsleder for E39 Kristiansand vest – Mandal øst, sier det har vært et svært spennende prosjekt å være en del av.

– Vi har satt pris på Nye Veier og AF Gruppen sine ambisiøse krav til digitalisering og BIM, som utvikler både oss og bransjen. Gjennom prosjektet har vi brukt digitale løsninger for prosjektering og bygging, og all produksjon i linja utføres modellbasert uten tegninger, sier han.

Sigurd Rugsland, konserndirektør samferdsel i Norconsult, kommer også inn på digitalisering når han skal oppsummere prosjektet på vegne av rådgiverselskapet.

– Det har vært ambisiøse digitaliseringskrav hvor utvikling av bærekraftige løsninger har vært en viktig del av prosjektet. Dette ser vi blant annet på Trysfjordbrua som har vært et prosjekt i seg selv hvor vi som rådgiver har flyttet grenser for hva som er mulig innenfor digital prosjektering, og hvor en har oppnådd store besparelser for miljøet. Vi har koblet sammen analyse og BIM modellering på måter som aldri før har vært gjort for en så stor bru. Sammen med vår oppdragsgiver AF Gruppen, byggherre Nye Veier, samarbeidspartner Aas-Jakobsen, og Kruse Smith som betongentreprenør, har vi fått til å bygge en effektiv konstruksjon som også reduserer klimagassavtrykk, sier Rugsland.

Åpning

E39 Kristiansand vest – Mandal øst ble åpnet for trafikk 24. november, men den offisielle åpningen vil samferdselsminister Jon-Ivar Nygård stå for 9. desember.


Flere prosjekter