Det uforståelige kuttet reverseres – statsbudsjettenigheten ga flere justeringer

Så kom Arbeiderpartiet og Senterpartiet brått til enighet med stortingspartner SV om statsbudsjettet for 2023. Her er det inntatt flere punkter som vil påvirke byggenæringen på ulike vis, både på kort og noe lengre sikt.