Daglig leder i Fagrådet for våtrom, Cato Ove Karlsen, etterlyser bedre registrering og rapportering om våtromsskader fra forsikringsbransjen og takstfolk, samt et konkret regelverk og meldeplikt til kommunene.

- Det syndes mye i våtromsarbeid

Dårlig våtromsarbeid skyldes i første rekke mangel på kunnskap, hevder daglig leder i Fagrådet for våtrom, Cato Ove Karlsen.

Han mener at de fleste håndverksarbeidere har ønske om å gjennomføre fagmessig god kvalitet under oppussing og bygging av våtrom, men at mange fagfolk ikke har tilstrekkelig kompetanse til å utføre dette arbeidet.

– Produktene har blitt såpass gode at vi har lite våtromsskader som følge av disse. Formålet vårt er å bidra til å få til våtrom på en bedre måte, sier Karlsen til Byggeindustrien under Våtromsdagene på Mastemyr utenfor Oslo. Bransjetreffet har samlet 150 våtromsfagfolk torsdag og fredag.

Sintef-samarbeid

For å nå målet om mer kunnskap hos fagarbeiderne, samarbeider fagrådet med Sintef Byggforsk om byggebransjens våtromsnorm for å utarbeide gode, robuste anvisninger for gjennomføring av våtromsarbeid.

– Kunnskap om våtrom kan være veldig komplisert. Fuktighet opptrer i våtrom som fritt vann og damp, noe som fordrer kunnskap for å velge riktige løsninger, sier Karlsen.

– For dårlig forsikringsfokus

Han hevder at forsikrings- og takstbransjen har hatt og har for dårlig fokus på å samle informasjon om våtromsskader.

– I Sverige er denne bransjen mye flinkere til dette. De har et godt system på å registrere og rapportere denne typen byggskader. I Sverige ser vi også en nedgang på skader i våtrom, og gledelig nok ser vi en positiv utvikling også i Norge hos entreprenører og håndverkere som sender fagfolkene sine på opplæring. Men forsikringsselskapene og takstfolk må bli flinkere til å registrere skadene, mener fagrådslederen.

Etterlyser konkret regelverk

Han understreker også ønsket om et mer konkret regelverk rundt grunnleggende krav til våtromsarbeid.

– For eksempel bør vi få helt konkrete krav til fall på gulvet, og til vannskadesikkerhet, sier Karlsen, som også advarer oppdragsgivere mot svart arbeid.

– Meldeplikt

– Det er merkelig at folk tør å la noen utføre arbeid svart, og våtromsarbeid er svært risikofylt i så måte. Jeg tror at mange av utfordringene rundt svart arbeid kunne ha vært løst, dersom det hadde vært meldeplikt fra byggherre/oppdragsgiver om utførelse av denne typen arbeid. Vi ser for oss en enkel SMS-løsning fra oppdragsgiver til de respektive kommunene, sier Karlsen.