Illustrasjon: HLMMidtbygget ligger langs Fjøsangerveien, rett sør for Buebygget. Det består av to høye deler og et lavere midtbygg (ikke synlig på bildet). Samlet areal er 18.200 kvadratmeter. Illustrasjon: BARA Eiendom

Constructa Entreprenør med nye oppdrag for 700 millioner kroner

Constructa Entreprenør er innstilt som totalentreprenør for nytt scenekunsthus i Bergen og inngått ny utviklingsavtale om nytt kontorbygg i Kronstadparken i Bergen for BARA Eiendom.

Det gamle Sentralbadet i Bergen sentrum skal konverteres til Scenekunsthuet for BIT Teatergarasjen og danseensemblet Carte Blanche. Byggherre er Bergen kommune.

Carte Blanche er Norges nasjonale kompani for samtidsdans. BIT Teatergarasjen er et programmerende teater som produserer og presenterer norsk og internasjonal scenekunst.

Scenekunsthuset omfatter total ombygging av cirka 10.000 kvadratmeter. Constructa Entreprenør vant en totalentreprisekonkurranse basert på design og pris. Evalueringskriteriene var løsning, prosjektkvalitet, pris, samspills- og gjennom-føringskompetanse.

Kontrakten har en verdi på 375 millioner kroner uten merverdiavgift, skriver Constructa i en pressemelding.

Constructas prosjektteam består av arkitektforetakene HLM Arkitekter og Haworth Tomkins Ltd, interiørarkitektene IARK og Tone Nerø Interiørarkitekter, samt Smedsvig Landskapsarkitekter. Sweco Norge er tverrfaglig rådgiver.

Prosjektering starter i oktober i år. Utbygging kan starte i andre kvartal neste år, med ferdigstillelse i fjerde kvartal i 2023.

Constructa skal også føre opp Midtbygget i Kronstadparken for BARA Eiendom. Dette er det sjette byggetrinnet i næringsparken og er på 18.200 kvadratmeter. Prosjektet utvikles i samarbeid med Grieg Arkitekter og COWI Norge. Bygging vil starte i 2022 eller 2023.

Denne kontrakten er verdt 325 millioner kroner uten merverdiavgift.