Carl Otto Løvenskiold og Øyvind Skarholt. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Carl Otto Løvenskiold og Øyvind Skarholt. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Carl Otto Løvenskiold ny styreleder i Byggtjeneste

Carl Otto Løvenskiold er valgt inn som ny styreleder av Norsk Byggtjeneste AS og overtar etter Jon Karlsen.

– Løvenskiold har bred erfaring fra ulike selskaper i byggenæringen fra både industri og handelsvirksomheter. Han har vært en aktiv bidragsyter til selskapet i flere år som styremedlem og han ser frem til arbeidet som styreleder, heter det i en pressemelding fra Byggtjeneste.

– Jeg ser frem til å bidra til utviklingen av et selskap som har bygget seg opp til en sentral aktør for en mer effektiv byggenæring. Norsk Byggtjeneste AS har en sterk og viktig posisjon når det gjelder å effektivisere og digitalisere Norges største fastlandsnæring. De siste årene har selskapet utviklet seg til å bli en viktig aktør og bidragsyter i det digitale skiftet som pågår, sier Løvenskiold i meldingen.

Øvrige styremedlemmer som ble valgt for to år er:

- Jørgen Hannestad, Dahl Optimera

- Audun Løhre, Gausdal Landhandleri

- Bjørnar Gulliksen, Isola AS

- Jøns Sjøgren, Byggevareindustriens Forening

- Erik Øyno, Protan AS

Som varamedlemmer til styret ble følgende valgt:

- Asbjørn Vennebo, Dahl Optimera

- Aslaug Koksvik, Virke Byggevarehandel

- Stig Morten Engen, Rockwool AS