Tidligere OBOS-sjef Martin Mæland ble tildelt Byggenæringens Ærespris. Han fikk prisen av Jan Halstensen og Carl Otto Løvenskiold, mens Erik Aasheim var konferansier under Bygg Reis Degs åpningskonferanse. Foto: Christian Aarhus

Byggenæringens Ærespris til Martin Mæland

Mangeårig OBOS-sjef Martin Mæland mottok Byggenæringens Ærespris for sin innsats både politisk og profesjonelt gjennom 32 år som sjef for den store boligutvikleren.

Dette er første gang æresprisen deles ut på Bygg Reis Deg.

Utmerkelsen ble delt ut av styreleder Carl Otto Løvenskiold og nestleder Jan Halstensen i Bygg Reis Deg.

Martin Mæland var OBOS-sjef i 32 år, fra 1983, da OBOS hadde 150.000 medlemmer og 300 ansatte, til han gikk av i 2015. Da hadde organisasjonen nesten 370.000 medlemmer, 2.207 ansatte og et årsresultat på 2,2 milliarder kroner.

– Prisvinneren er en av de mest kunnskapsrike i byggenæringen, og han har bygget innsikt og forståelse, så vel internt i næringen som i det offentlige rom. Han har bidratt til betydelig utvikling av samfunnet, sa Bygg Reis Deg-styreleder Carl Otto Løvenskiold da han delte ut prisen til Mæland under åpningen av byggevaremessen.

Nestleder Jan Halstensen i Bygg Reis Deg uttalte under prisutdelingen at det er som en representant for hele den norske byggenæringen at byggevaremessen deler ut æresprisen til Mæland.

– Prisen går til en persom som har gjort noe ekstraordinært over lang tid som har bidratt positivt til byggenæringen, sa han.

Mæland selv tok imot prisen med stor ydmykhet.

– Da jeg fikk beskjed om at jeg var valgt ut for denne prisen, tenkte jeg at det skulle ha vært mange fortjente vinnere lenge før jeg ble valgt, men tusen, tusen takk, sa Mæland da han tok imot utmerkelsen.

– Det er denne bransjen som bygger landet, og det er vi som er den mest verdiskapende næringen på land. Det er viktig å understreke hvor viktig byggenæringen er for sysselsetting og velstand i dette landet, avsluttet Mæland fra Bygg Reis Deg-scenen.