Susanna Grimæth i Asplan Viak (fra venstre), Anders G. Østmoe i Asplan Viak, Håvard Haukeland i Space Maker og Eirik Sunde i Kaldnes.

Bruker kunstig intelligens i Tønsbergs største byutviklingsprosjekt

Det gamle industriområdet Kaldnes Vest i Tønsberg skal bygges med et areal mellom 300-400.000 kvadratmeter, men foreløpig er en rekke forutsetninger rundt prosjektet ikke landet. For å visualisere og teste ulike muligheter, bruker prosjektgruppa verktøyet Spacemaker.

Spacemakers løsning er enkelt forklart å bruke datakraft, matematikk og kunstig intelligens til teste milliarder av løsninger, før en arkitekt eller utbygger kan velge ut noen alternativer som de mener er optimale.

For utbyggeren Kaldnes  i Tønsberg og prosjektgruppen er bruk av verktøyet nybrottsarbeid.

– Her smelter vi sammen tradisjonell rådgiverkompetansen med den nye teknologien som Spacemaker besitter. Målet er en tidseffektiv prosess og at vi kan bruke verktøyet mot politikere og andre interessenter, sier Eirik Sunde i Kaldnes Vest.

Prosjektgruppen består av Spir Arkitekter, Asplan Viak og Spacemaker.

Krevende planprosess

Han sier at byutviklingsprosjektet vil møte mange utfordringer på sin vei mot realisering.

– Det er en svært krevende planprosess. Tomta ligger i to kommuner og det er ikke fattet et endelig vedtak på veiutbygging i området. Det er derfor mange forutsetninger som kan endre seg. Vi ønsker å begynne tidlig med planprosessen slik at det blir en kontinuerlig byutvikling, sier han.

Samtidig kan det bli etablert en interkommunal svømmehall i området som vil påvirke områdets potensial.

– Spacemaker er et veldig spennende verktøy som vil hjelpe utbygger til å optimalisere tomta. For oss er det avgjørende å ikke låse oss helt til kun en plan når det kan skje store endringer, fastslår Sunde.

Verdens første

– Dette er verdens første verktøy som bruker AI-teknologi som gjør det mulig å jobbe med tomter på denne måten, sier Håvard Haukeland i Spacemaker.

Han forklarer at det er et skybasert verktøy hvor man kan lege inn endrede forutsetninger underveis i prosjektet. Modellen er dynamisk og ulike faktorer blir ikke låst før gitte premisser etter hvert faller på plass.

– Det er komplekst når man skal ha tomter med høy utnyttelsesgrad samtidig som man skal oppnå kvaliteter. Det er en vanskelig kabal og vi opplever at behovet for å teste ulike scenarier i et prosjekt er umettelig, sier han.

Byplanleggerer Susanna Grimseth er byplanlegger i Asplan Viak. Rådgiveren er knyttet til byutviklingsprosjektet i Tønsberg.

– Vi jobber med å utvikle en modell som skaper mer forutsigbarhet med GIS i bunn, en såkalt GIM-modell for bruk i byutviklingsprosjekter, sier hun.

Modellen består av en kartløsning basert på de fysiske forholdene. Den ser også på prosjektets effekt på omgivelsene og områdeverdi.

– Vi kan heletiden teste ulike scenarier. Det er en kontinuerlig modell som kan brukes for alle planfasene, sier hun.

Sunde opplyser at den formelle planfasen mot kommunene foreløpig ikke er igangsatt.

– Verktøyene vil hjelpe kommunene og administrasjon ved at vi sammen kan jobbe med utviklingen. Jeg synes dette er veldig spennende. Målet er at vi korter ned tiden og blir mer effektive, samtidig som vi utvikler et bra prosjekt for byen, sier han.