Adm dir. Thor Olaf Askjer i Norsk Eiendom mener samhandlingen i byggenæringen må bli bedre.

- Bransjegjerdene i byggenæringen må rives ned

Adm. dir. Thor Olaf Askjer i Norsk Eiendom mener alle aktørene vil ha mye å tjene på å bygge ned gjerdene mellom de ulike delene av byggenæringen.

- Dette bygges hvert år ut infrastruktur, boliger og næringsbygg i Norge for rundt 380 milliarder kroner. Det vil dermed bli et stor behov for tjenestene vi utfører også i fremtiden – men hvordan skal vi klare det? Er vi i mesterklasse i norsk byggenæring? Det er et og annet å sette fingeren på, både spurte og svarte Askjer i sin innledningstale på Citykonferansen på Radisson BLU Plaza Hotel i Oslo torsdag.

Han pekte spesielt på produktivitetsutviklingen i byggenæringen som har vært svakere enn de fleste andre næringer, som blant annet ble påpekt i Rattsø-utvalgets rapport som ble lagt frem tidligere denne uken.

- Selv om byggekostnadene har gått opp er det ikke slik at det er fete bunnlinjer hos entreprenørene. Vi ser ofte også at aktører går konkurs i næringen, spesielt blant leverandørene. Vi som jobber innen eiendom kan ikke bare lene oss tilbake for å se på dette. Vi sitter med de samme utfordringer som resten av næringen, og sitter i klisteret om vi ikke klarer å løse disse felles utfordringene, sier han.

Han mener at et av de viktigste grepene som kan gjøres for å møte den svake produktivitetsutviklingen er å bygge ned gjerdene mellom de ulike bransjene i byggenæringen og se mer på samhandling og ikke sitte på hver sin tue og krangle.

- Dette kan ikke fortsette som før, slår han fast.

Selv om det finnes flere utfordringer er han opptatt av ikke å svartmale situasjonen, og peker på at det er flere lyspunkter.

- I fjor ble det solgt og kjøpt næringseiendom i Norge for 53 milliarder kroner - over en fjerdedel av disse kjøpene ble gjennomført av utenlandske selskaper, og det skal vi ta til oss. Vi ligger også langt fremme innen miljøsertifisering av næringseiendom. Mens man i utlandet ofte kjemper for å få good og very good-sertifiseringer i BREEAM har vi mange excellent-bygg her i Norge, sier Askjer.