Illustrasjonsfoto. Møre Royal

Bransjeaktører positive til royal-forslag fra departementet

Flere av bransjeaktørene som tirsdag deltok i møtet med Kommunal- og moderniseringsdepartementet i det såkalte royalsaken sier de er positive til forslaget som ble presentert som en løsning rundt midlertidige brukstillatelser.

Det var statssekretær Heidi Karin Nakken i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som denne uken inviterte bransjen for å presentere en mulig løsning som kan være med på å sikre midlertidig brukstillatelse for berørte utbygginger.

Det var i desember i fjor det ble kjent at royalimpregnert kledning gjennom flere år har vært brannklassifisert i klasse D uten nødvendige tester av brannegenskapene til produktet, noe som medførte stans i salg av produktet. I etterkant har dette ført til utfordringer for en rekke parter, og man har jobbet for å finne en løsning på floken.

Statssekretær Heidi Karin Nakken. Foto: Torbjørn Tandberg/KMD

– Vi ønsker å ha en god kontakt med en bred næring som på ulike måter har kommet i en vanskelig situasjon. Det finnes ingen trylleformel som løser opp i alle utfordringer med denne saken, men hovedformålet med møtet var å lufte et forslag til en del av en løsning. Det aller mest presserende, slik vi har oppfattet det, er at flere aktører ikke har fått på plass midlertidig brukstillatelse for sine prosjekter, noe som rammer flere parter. Vi ønsket derfor å komme med et forslag til en endring som kan hjelpe på denne situasjonen vi nå står oppe i, sier Nakken til Byggeindustrien.

Forslaget går ut på å fjerne kobling mellom dokumentasjonsforskriften (byggevareforordningen) og Teknisk forskrift (TEK paragraf 3-1).

– Det heter at det må brukes byggevarer i TEK som oppfyller dokumentasjonsforskriften. Enkelt forklart betyr dette at dersom det som står beskrevet i dokumentasjonen på byggevarene er feil, så kan man ikke gi midlertidig brukstillatelse. Dette er en kobling som på mange måter er en overoppfyllelse av kravene som i utgangspunktet er tenkt å gjøre det enkelt, men som her har gjort det vanskelig. Ved å fjerne koblingen mellom TEK 3-1 og dokumentasjonsforskriften kan vi unngå floken i denne saken, og dermed kunne sikre at de berørte parter kan få på plass en løsning som viser at Tek er oppfylt og at byggene ikke er brannfarlige – og dermed også få på plass midlertidige brukstillatelser. Dermed vil det kunne bli slik at selv om det er brudd på salg- og markedsføringsinformasjonen, så trenger det ikke bety at du ikke oppfyller teknisk forskrift, sier Nakken.

Støtte

Heidi Finstad. Foto: Ingar Sørensen

Dette forslaget møter støtte hos aktører som deltok på møtet denne uken, noe de også har kommunisert skriftlig tilbake til KMD i etterkant. Administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien berømmer arbeidet regjeringen har gjort i denne prosessen, og at de har hatt god dialog med partene.

– Treindustrien er positiv til forslaget fra regjeringen om å endre den absolutte koblingen mellom DOK-forskriften og Teknisk Forskrift i TEK §3.1. Forslaget gir en åpning for at kommunene kan gi midlertidig brukstillatelse i byggesaker med royalkledning, basert på løsninger ved hjelp av analyse. En slik tilnærming kan også legge til rette for tapsbegrensning ved at man kan finne løsninger uten å måtte fjerne royalimpregnert kledning for bygg under oppføring. Treindustrien oppfatter at KMD sitt forslag støtter opp om en seriøs byggenæring, hvor sikkerhet og likebehandling ligger til grunn, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien.

Hun understreker at det er viktig med god informasjon slik at kommunene blir trygge på løsninger, og slik at man får en enhetlig oppfølging og praksis.

Per Jæger. Foto: Boligprodusentenes Forening

– Vil bidra til å finne gode løsninger

Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentens Forening, gir også sin støtte til forslaget.

– Vi er positive til det som skjedde på møtet og forslaget som kom frem. Det vil bidra til å finne gode løsninger. Men det er også slik at ikke alt er på plass med dette, og vi må fortsette arbeidet med å finne frem til gode løsninger på hele saken. Det er fortsatt en jobb å gjøre, blant annet gjennom de branntester som nå er i ferd med å bli gjennomført, sier Jæger til Byggeindustrien.

Han understreker at de er forøyde med hva som nå skjer, og at løsninger på er gang.

– Vi har jobbet siden januar for å finne gode løsninger, og man er nå inne på et godt spor, Men vi må også være klar over at det vil ta noe tid, og det må gjøres ordentlig, sier Jæger, som understreker at byggene dette omhandler fortsatt er sikre å bo i.

Rune Aale-Hansen. Foto: Norsk Kommunalteknisk Forening

– Kommunene gjør en viktig jobb

Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF), deltok også i møtet, og er fornøyd med hva de fikk presentert.

– Fra NKF sin side opplever vi løsningsforslaget fra departementet som positivt. Det vi er opptatt av, er at midlertidige tillatelser ikke må gå på bekostning av svekket brannsikkerhet og pulverisert eller uavklart ansvarsforhold. Dette opplever NKF at departementet er bevisst på, og det synes jeg er betryggende, skriver Aale-Hansen i en kommentar til Byggeindustrien.

– Byggesaksbehandlerne i kommunene gjør en viktig jobb når det gis brukstillatelser, både midlertidige og permanente. Jeg opplever at vi har i denne saken hatt en god dialog med Treindustrien og hele næringen. Fra får side har vi vært opptatt av å formidle objektiv kunnskap og informasjon til byggesaksbehandlere i hele landet. Vi har således både sendte ut egne nyhetsbrev, presentert saken i flere nettartikler og ikke minst gjennomført målrettetere webinar om dette. Jeg ser frem til å motta veiledningen departementet varslet skal komme i denne forbindelse. Den vil vi selvsagt bidra til at blir godt kjent hos byggesaksbehandlere over hele landet. Dersom næringen opplever ulike håndtering av regelverket fremover, inviterer jeg til fortsatt god dialog slik at vi kan bidra til å formidle mest mulig enhetlig informasjon og dermed likest mulig saksbehandling, utdyper Aale-Hansen.

Statssekretær Nakken uttalte onsdag overfor Byggeindustrien at hun fikk mange positive reaksjoner fra bransjen både under og i etterkant av møtet.

– Jeg oppfatter bransjen som konstruktiv og samstemt. Vi har ikke fått noen tilbakemeldinger på at dette er en dårlig løsning, sier hun og viser til at de har fått tilbakemeldinger fra samtlige av de involverte partene i etterkant av møtet.

Hun sier det er vanskelig å tidfeste når en løsning kan være på plass, men at det skal skje så raskt som mulig.