Statssekretær Heidi Karin Nakken beskriver forslaget som de har presentert for næringen som konkret. Foto: Torbjørn Tandberg/KMD

Kommunal- og moderniseringsdepartementet med forslag for å sikre midlertidig brukstillatelse i royalsaken

Tirsdag møtte en rekke bransjeorganisasjoner statssekretær Heidi Karin Nakken i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i den mye omtalte royalsaken. Her ble bransjen presentert for en mulig løsning som kan være med på å sikre midlertidig brukstillatelse for berørte utbygginger.

Det var i desember i fjor det ble kjent at royalimpregnert kledning gjennom flere år har vært brannklassifisert i klasse D uten nødvendige tester av brannegenskapene til produktet, noe som medførte stans i salg av produktet. I etterkant har dette ført til utfordringer for en rekke parter, og man har jobbet for å finne en løsning på floken.

Før påske invitere statssekretær Heidi Karin Nakken i KMD en rekke organisasjoner i bransjen til et møte om saken, og de samme partene ble på nytt invitert til et møte tirsdag denne uken. KMD ønsket her å få innspill i saken, men ikke minst å orientere om en mulig løsning på utfordringene rundt midlertidige brukstillatelser.

Ønsker å ha god kontakt
– Vi ønsker å ha en god kontakt med en bred næring som på ulike måter har kommet i en vanskelig situasjon. Det finnes ingen trylleformel som løser opp i alle utfordringer med denne saken, men hovedformålet med møtet var å lufte et forslag til en del av en løsning. Det aller mest presserende, slik vi har oppfattet det, er at flere aktører ikke har fått på plass midlertidig brukstillatelse for sine prosjekter, noe som rammer flere parter. Vi ønsket derfor å komme med et forslag til en endring som kan hjelpe på denne situasjonen vi nå står oppe i, sier Nakken til Byggeindustrien.

Hun beskriver forslaget som de har presentert for næringen som konkret.

– I dagens regelverk er det en automatisk kobling mellom dokumentasjonsforskriften (byggevareforordningen) og Teknisk forskrift (TEK paragraf 3-1). Det heter at det må brukes byggevarer i TEK som oppfyller dokumentasjonsforskriften. Enkelt forklart betyr dette at dersom det som står beskrevet i dokumentasjonen på byggevarene er feil, så kan man ikke gi midlertidig brukstillatelse. Dette er en kobling som på mange måter er en overoppfyllelse av kravene som i utgangspunktet er tenkt å gjøre det enkelt, men som her har gjort det vanskelig. Ved å fjerne koblingen mellom TEK 3-1 og dokumentasjonsforskriften kan vi unngå floken i denne saken, og dermed kunne sikre at de berørte parter kan få på plass en løsning som viser at TEK er oppfylt og at byggene ikke er brannfarlige – og dermed også få på plass midlertidige brukstillatelser. Dermed vil det kunne bli slik at selv om det er brudd på salg- og markedsføringsinformasjonen, så trenger det ikke bety at du ikke oppfyller teknisk forskrift, utdyper Nakken.

Hun mener at dette forslaget vil gjøre det mulig å oppfylle teknisk forskrift uten å endre på ansvarsforholdet, og uten å gå på bekostning av sikkerheten.

– Vi ser ikke dette som en midlertidig løsning, men en permanent endring som da vil gjelde alle byggevarer, og ikke bare royalimpregnert kledning. Med denne løsningen vil man kunne følge det ordinære ansvarssystemet i Plan- og bygningsloven, og vil kunne løse opp i en vanskelig floke mange har havnet i. Det blir mulig å gi midlertidig brukstillatelse og ferdigattest, slik at byggene kan tas i bruk, som vi oppfatter som det viktigste, legger hun til.

– Løser ikke alle utfordringer
Statssekretæren understreker at dette ikke løser alle utfordringer.

– Det må selvsagt fortsatt være slik at det skal være samsvar mellom det som markedsføres og selges og de egenskapene produktene har. Dette fritar ikke ansvaret som produsentene har i forhold til dokumentasjonsforskriften, sier statssekretæren.

Nakken sier hun fikk mange positive reaksjoner fra bransjen både under og i etterkant av møtet.

– Jeg oppfatter bransjen som konstruktiv og samstemt. Vi har ikke fått noen tilbakemeldinger på at dette er en dårlig løsning, sier hun og viser til at de har fått tilbakemeldinger fra samtlige av de involverte partene i etterkant av møtet.

– Vi vil løse dette på en best mulig måte. Denne saken har en viss grad av tidsklemme i seg, og vi ønsker nå å kjøre en rask prosess for å bistå de som har havnet i en vanskelig situasjon. Men dette er også en sak som har flere formaliteter ved seg, og ikke minst vil det bli meget viktig at når endringen i regelverket skal presenteres, så må vi ha på plass en grundig veiledning for å få mest mulig likebehandling. Vi ønsker i dette arbeidet å spile på lag med næringen for å frem det mest essensielle og forsterke dialogen vi har hatt frem til nå, sier Nakken.

Hun sier det er vanskelig å tidfeste når en løsning kan være på plass, men at det skal skje så raskt som mulig.