Sola 20200109. Brann i 3 etasje i parkeringshuset ved Stavanger lufthavn Sola. Foto: Carina Johansen / NTB scanpixCarina Johansen NTB scanpix

Brannekspert: - Flere vurderer å ruste opp parkeringhus etter storbrann

Etter storbrannen i Stavanger har Kompetansesenter for brann- og driftspersonell blitt kontaktet av flere som ønsker å ruste opp sikkerheten i parkeringshusene sine. I Belgia har ingeniører utviklet et system som gjør det mulig å simulere brannsikkerheten i et parkeringshus.

– Brannen i parkeringshuset ved Stavanger lufthavn har sparket i gang en debatt om brannsikkerhet. Det er veldig viktig, både når det gjelder parkeringshus og bygg generelt. De som har ansvar, enten de er entreprenører eller eiere, må bli klar over risikoen det innebærer å ikke ivareta krav og retningslinjer, sier Anders Sandmæl i Kompetansesenter for brann- og driftspersonell AS.

– Ingen kan si at Avinor har gjort noe galt. Brannsikkerheten var god nok på tiden de bygde, men det som har skjedd viser hvor viktig det er å tenke på brannsikkerhet også etter at bygget er tatt i bruk. Hadde det blitt gjort en grundigere vurdering i nyere tid, hadde de kanskje sett at de burde styrke sikkerheten. Da hadde kanskje konsekvensene ikke blitt like alvorlige, legger han til.

Kompetansesenteret står bak initiativet Brannsikkerhet 2020, som samler både byggherrer, totalentreprenører, brannrådgivere og andre med ansvar for brannsikkerhet i byggeprosjekter.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Økt interesse for oppgradering

Under deres månedlige møte fredag påpekte Sandmæl at økt bruk av plast i dagens biler fører til større brannfare i parkeringshus.

– Utfordringen i dag er at biler inneholder mer plast og mindre metall. Rundt 50 prosent av dagens biler er plast, og i tillegg er det langt mer elektriske installasjoner enn tidligere. Det gjør risikoen for brann høyere. I tillegg utvikler brannene seg raskere enn før, uavhengig av hva slags motor bilene har. Brannen blir veldig store veldig fort. Som vi så på Sola kan de utvikle seg så fort at det ikke er trygt for brannvesenet å gå inn i bygget for å slukke den. Da blir det også vanskeligere å få kontroll på brannen, sier han.

Vil ruste opp brannsikkerheten

De fleste som bygger åpne parkeringshus, legger seg ifølge Sandmæl på minimumskravene for brannsikkerhet.

Etter brannen i Stavanger har han imidlertid blitt kontaktet av flere som viser interesse for å ruste opp brannsikkerheten i parkeringshusene sine.

– Det er vurderinger som er fullt og helt opp til eiere selv. Vi har blitt kontaktet av flere etter brannen i Stavanger, og det er positivt. Det skjer noe. Mange tar ansvar og initiativ på egenhånd fordi de er blitt klar over risikoen, sier han.

Ifølge fagbladet Brennaktuelt, som gis ut av Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO), har branningeniører i Belgia utviklet et system som gjør det mulig å simulere brannsikkerheten i et parkeringshus.

Løsningene, som heter FBIM, finner ut hvilke sikkerhetstiltak man bør installere for å oppnå ett gitt sikkerhetsnivå, og hvordan dette vil påvirke brannutviklingen positivt eller negativt.

Nytt brannverktøy kommer til Norge

Selskapet Fire Engineering Solutions Ghent (FESG) som står bak løsningen, som kom ut på markedet i Belgia i fjor.

Verktøyet kommer også til Norge, hvor Firesafe blir samarbeidspartner for løsningen. Dette er veldig interessant. Det er utrolig at det ikke finnes noe tilsvarende på markedet allerede. Vi vil gjerne se nærmere på dette, sier faglig leder Håkon Winterseth i Firesafe til Brennaktuelt.

Det var brannen i parkeringshuset i Liverpool i september 2017 som gjorde at Xavier Deckers og kollegaene hans i FESG i startet arbeidet med å utvikle en simuleringsmodell, som viser hvordan en brann i et parkeringshus kan utvikle seg utfra forskjellige scenarier.

For å komme frem til verdier i simuleringsmodellen, gjennomførte de en stor fullskalatest sammen med Universitet i Ghent og andre aktører i en oppbygget modell av et parkeringsanlegg med 60 biler parkert. Ifølge Brennaktuelt iverksatte de ulike branner, og så på hvordan blant annet sprinkleranlegg ville begrense branntilløpene, hvilken betydning innsatstiden til brannvesenet hadde å si og hvordan vind og ventilasjon påvirket brannforløpet.

Verktøyet skal også kunne brukes i forbindelse med brannetterforskning etter en brann.