Brann i parkeringshuset på Stavanger lufthavn Sola Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Brannfaglig fellesorganisasjon etterlyser brannkommisjon: - Har fryktet brann i parkeringsanlegg

Brannfaglig fellesorganisasjon mener parkeringshus-brannen illustrerer behovet for en egen kommisjon som kan granske storbranner.

Styreleder i Brannfaglig fellesorganisasjon, Hugo Haug, sier det ikke er krav til sprinkelanlegg i åpne parkeringshus. Arkivfoto.

Styreleder i Brannfaglig fellesorganisasjon Hugo Haug sier parkeringshusbranner er noe de har fryktet.

– Hadde dette skjedd i et innebygd anlegg under terrengnivå eller i et mer tettbygd område, kunne konsekvensene vært langt mer alvorlige, mener Hugo Haug.

Storbrannen i parkeringshuset på Sola flyplass i Stavanger startet i første etasje, men senere spredde brannen seg videre til andre etasje.

Personer på stedet opplyser til NRK at det høres smell fra drivstofftanker som eksploderer.

Mange el-biler skal også stå i brann, noe som gjør slukkearbeidene ekstra krevende.

Ikke krav til sprinkling

Det åpne parkeringshuset på Sola er ikke sprinklet. Det er det heller ikke et krav til i åpne parkeringshus.

- Det er gjerne slik når man bygger denne type parkeringshus, eller andre typer bygg for den saks skyld, så legger man seg på det som er minimumskravet for brannsikring. Her er det ikke krav til verken automatiske brannalarmanlegg eller slokkeanlegg. Men selv om det er bygget etter lovens krav, så får det altså disse dramatiske konsekvensene på materiell og miljø som vi ser her, sier Hugo Haug.

Han understreker at det uansett ville vært frostutfordringer ved å ha et sprinkelanlegg på et åpent anlegg på vinterstid.

–Det er ikke uvanlig med glykol/frostvæske på frostutsatte deler av et sprinkleranlegg, men ikke på så store anlegg som her. Ved kuldegrader kan selv tørranlegg være krevende i et vinterland som Norge, sier Haug.

– Vil måtte rives

Deler av bygget har ifølge NRK allerede rast. Haug forventer at brannen vil bli så omfattende at bygget til slutt vil kollapse.

Men uansett hva som skjer de neste timene, vil det som eventuelt står igjen av bygget etter brannen måtte rives, mener Haug.

– Dette er et bygg med bærende stål- og betongkonstruksjoner, og jeg tror ikke man vil ta sjansen på å gjenbruke noe av det etter en slik brann som vi nå er vitne til. Derfor må det nok uansett rives og bygges opp på nytt fra grunnen av, sier Hugo Haug.

Bekymret for innebygde p-hus under terreng

Han sier parkeringshusbranner er noe Brannfaglig fellesorganisasjon og andre i bransjen har fryktet fordi forskriftene ikke nødvendigvis endrer seg i takt med endringer i bilpark og risikobilde.

– Vi har vært mest bekymret for de innebygde parkeringshusene som ligger under terreng og under et bygg. Da får du ikke evakuert ut varme og røyk, slik man får fra anlegget på Sola. På Sola er det heller ikke så mye bebyggelse i umiddelbar nærhet. Hadde dette skjedd i en parkeringskjeller i et boligbygg eller et forretningsbygg, så kan man få langt større skader og mer alvorlige konsekvenser, sier Haug.

- En annen bekymring er at branner i el-biler er svært vanskelig å håndtere. De tar lang tid å slukke, og desto viktigere blir det at en brann blir oppdaget og varslet tidlig, sier Haug.

- Er det sprinkelkrav til innebygde parkeringshus under terreng?

-Det er ikke direkte krav i Tek17, men i praksis er det noe som ofte tvinger seg frem på grunn av brannenergi og ønske om større areal innenfor en og samme brannseksjon, sier Haug.

Vil ha egen brannkommisjon

Han mener brannen er et nytt eksempel på at man bør få på plass en egen brannkommisjon.

– Det er noe vi har etterlyst i 10 år. En slik kommisjon kunne gransket en brann som dette og kommet med innspill og råd til hva man gjøre for å hindre lignende hendelser i fremtiden. I dette tilfellet blir det nok i stedet Havarikommisjonen for transport som kommer inn og gransker saken slik de gjør når det brenner i tunneler, tror Hugo Haug.