Sola 20200108. Deler av parkeringshuset er rast sammen etter brannen på Stavanger lufthavn Sola. Foto: Carina Johansen / NTB scanpixCarina Johansen NTB scanpix

Starter gjennomgang av sikkerheten på Oslo Lufthavns parkeringshus etter storbrannen i Stavanger

Deler av parkeringshuset ved Sola flyplass i Stavanger kollapset da det brøt ut full brann forrige uke. Nå skal Avinor gjennomføre ny sikkerhetsanalyse av parkeringshusene på Oslo lufthavn. Byggeindustrien har fått brannekspert Hugo Haug til å gjennomgå de branntekniske rapportene for byggene.

Det ble dramatisk tirsdag forrige uke da det begynte å brenne i en eldre dieselbil på Sola flyplass i Stavanger. Brannen spredde seg fort til flere etasjer, flere hundre biler ble ødelagt og store deler av bygget på fem etasjer raste sammen.

Avinor jobber nå med å finne ut mer om storbrannen i Stavanger, og hvordan den kunne få så alvorlige konsekvenser. Samtidig har de besluttet å gjennomføre en ny risikoanalyse og gjennomgang av parkeringshusene ved Oslo lufthavn.

– Vi kommer til å starte opp arbeidene med risikoanalysen i løpet av februar. Bakgrunnen er brannen i Stavanger. Det er en del av styringssystemet vårt å ta tak i slike uønskede hendelser og jobbe med kontinuerlig forbedring. Vi skal samle faginstansene innenfor alle relevante fag, og se på hva vi kan gjøre for å være enda bedre rustet enn i dag, sier avdelingssjef for bygg og anlegg Terje Bråten i Avinor.

Vil lære av storbrannen

– Frykter dere at det kan oppstå en lignende brann i parkeringshusene ved Oslo lufthavn som i Stavanger?

– Det kan selvfølgelig oppstå brann i parkeringshusene ved Gardermoen også, men det er umulig å si om hendelsesforløpet og konsekvensene hadde blitt like alvorlige, sier han.

– Vi ønsker nå å ta lærdom av det som har skjedd i Stavanger. Når den branntekniske rapporten etter brannen er klar, vil den tas med inn i arbeidet vi skal gjøre på Oslo lufthavn. Vi skal vurdere tiltak og forbedringer, for å forsikre oss om at vi er best mulig forberedt, legger Bråten til.

Parkeringshusene P10 og P11 ved Oslo lufthavn ble bygget i 1997, og fikk nye ladestasjoner for elbiler i 2019. P10 ble også utvidet i 2007.

– Parkeringshusene er mange år gamle. Er det grunn til å tro at brannsikkerheten utdatert?

– Nei, det er ingen grunn til å tro det. P-husene er oppgradert, og det ble gjort egne branntekniske vurderinger da ladestasjonene ble etablert. Brannsikkerheten er fulgt opp, men etter brannen i Stavanger vil vi uansett foreta en ny analyse, sier han.

Fravik fra forskriftene

Byggeindustrien har fått tilgang til de branntekniske rapportene for parkeringshusene, og har oversendt dem til styreleder Hugo Haug i Brannfaglig fellesorganisasjon.

Han sier at P-husene er bygget etter TEK97 og at over en tredel av veggarealene er åpne. Løsningen bidrar til å «evakuere» røyk og varme.

Rapportene viser at det er gjort enkelte fravik fra forskriftene.

– Det er for eksempel fravik knyttet til arealstørrelse uten mekanisk røykventilasjon og automatiske slokkeanlegg. Det er også avvik knyttet til skjerming av vertikale rømningsveier, og avstand til disse fra enkelte parkeringsarealer, sier Haug.

Han påpeker imidlertid at fravikene er godt begrunnet og kompensert.

– Det er automatisk brannalarm med alarmoverføring til flyplassens eget brannvesen, kort innsatstid og spesialkjøretøy som når inn i selve anlegget. I tillegg er det tilrettelagt for at brannmannskapene raskt kan koble seg til et antall vannfylte og isolerte stigeledninger for slokkeinnsats. Publikum vil ha et godt utvalg av oversiktlige rømningsmuligheter, og kan også gjøre egen slokkeinnsats med utplasserte pulverapparater i tidlig fase av en bilbrann, sier Haug.

– Brennbart materiale i biler har økt

Samtidig påpeker han at det er mange år siden parkeringshusene ble bygd. Sikkerheten er basert på at en bilbrann vil oppstå i et konvensjonelt kjøretøy, med lav intensitet og spredningsfare.

– Dette var riktig tankegang i en tid med minimal andel av el-kjøretøy. I dag vet vi imidlertid at andelen el-kjøretøy har eksplodert. Det blir mer intense branner når batterier er involvert. Slike branner vil kreve mer vann og lengre tid å kontrollere, sier han og legger til:

Brannen i parkeringshuset i Stavanger har blusset opp debatten om elbiler og brannsikkerhet. Haug presiserer at det ikke er høyere brannrisiko i elbiler enn i konvensjonelle biler, noe som bekreftes av tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Han påpeker også at hvis batteriet ikke tar fyr, er brann i elbil lik som i andre biler. Hvis batteripakken tar fyr derimot, kan brannen være svært vanskelig å slukke.

– Videre vet vi at mengden brennbart materiale i alle kjøretøy har økt med tiden, og med det vesentlig økt varmeavgivelse ved brann. Alt i alt er det i dag større sannsynlighet for at en bilbrann i et parkeringshus sprer seg raskere enn for 10 til 20 år siden, sier han.

Roser Avinor for ny gjennomgang

– Basert på disse rapportene, vil du si brannsikkerheten på parkeringshusene ved Oslo lufthavn er god nok?

– Det har jo vært en utvikling på mange områder siden både flyplass og parkeringsanleggene ble bygget, og jeg kjenner ikke til i hvilken grad det er foretatt tekniske oppgraderinger. Rask branndeteksjon er essensiell og i dag finnes både flammedeteksjon og kamera-teknologi som ivaretar dette. Hvis brannmannskapene agerer som man tror og håper, og er kjent med de siste årenes endrede risiko med kjøretøyparken, så kan man kanskje si det. Men som alltid når man setter sin lit til mennesker og rutiner, så sniker det seg inn en viss usikkerhet, sier han.

Haug mener brannen i Stavanger er et eksempel på at man bør få på plass en egen brannkommisjon, men roser Avinor for at de vil gjennomføre en ny sikkerhetsanalyse av parkeringshusene på OSL og eventuelt andre flyplasser.

– Det er prisverdig at Avinor er på ballen og starter med en risikovurdering. Evaluering av brannen på Sola er også viktig. Det blir viktig å trekke med seg anerkjente forskningsmiljøer, slik som RISE Fire Research, for å høste viten og erfaringer fra inn- og utland.