Skadene etter brannen i Stavanger er omfattende. Med strengere krav til automatisk slokkeanlegg, kunne skadene vært begrenset, mener branneksperter. Foto: Gisle Brensdal

Vil ha skjerpede brannkrav - mener brannen kunne vært begrenset med slokkeanlegg

Branneksperter ber om skjerpede byggekrav etter brannen i Stavanger. Direktoratet for byggkvalitet mener det er for tidlig å trekke konklusjoner.

Styreleder i Brannfaglig fellesorganisasjon, Hugo Haug. Arkivfoto.

Ingen menneskeliv gikk tapt, men de materielle skadene etter storbrannen på Sola er omfattende.

Tirsdag sa styreleder Hugo Haug i Brannfaglig fellesorganisasjon til Byggeindustrien at de har fryktet en storbrann i et parkeringshus. De ønsket samtidig en ny debatt om etableringen av en egen brannkommisjon.

Onsdag har BFO sendt ut en melding der der skriver at utfallet av brannen kunne blitt et annet dersom det var et automatisk slokkeanlegg installert i parkeringshuset.

– Dette brannforløpet ville med stor sannsynlighet sett annerledes ut dersom byggereglene for parkeringshus hadde satt krav til automatisk slokkeanlegg, røykventilasjon, brannalarm og/eller høyere brannmotstand på konstruksjonene, skriver Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO) i meldingen.

Kan bygge uten slokkeanlegg

I Norge kan man etter norske byggeregler bygge parkeringshus uten automatisk slokkeanlegg som for eksempel sprinkleranlegg.

Man kan ifølge BFO også bygge uten automatisk brannalarm, uten røykventilasjon/kontroll og med lav brannmotstand på bærende konstruksjoner som tillater kollaps etter 15 minutter.

– Dette er løsninger som har vært gjeldende i norsk byggeforskrift i flere tiår og det er svært mange parkeringshus rundt om i Norge som er bygget slik, skriver BFO.

De utfordrer nå myndighetene.

– Vår konklusjon basert på det vi vet i dag, er at parkeringshuset etter all sannsynlighet er korrekt oppført etter norske byggeregler. Men at disse byggereglene antakelig ikke gir ett sikkerhetsnivå som er i tråd med samfunnets forventninger til denne typen byggverk. Dette er ikke en sak for eller imot elbiler, men en sak for de ansvarlige myndigheter og politisk ledelse i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Disse må vurdere om byggereglene må endres slik at de gir ett tilfredsstillende sikkerhetsnivå også for parkeringshus som oppføres, mener BFO.

– Ingen utfordringer knyttet til sprinkleranlegg

Anders Sandmæl i Dokumentert AS driver Kompetanse senter for brann og driftspersonell. Arkivfoto.

Anders Sandmæl i Dokumentert AS driver Kompetanse senter for brann og driftspersonell.

Han mener i likhet med BFO at et slokkeanlegg kunne begrenset skadene.

– Minst 300 biler er ødelagt. Det er ikke krav om sprinkleranlegg, men det ville gjort brannen langt mindre i omfang, sa Sandmæl til NRK tidlig onsdag. Sikkerhets-eksperten mener det i dag ikke er noen utfordringer knyttet til sprinkleranlegg i åpne parkeringshus, så lenge de er prosjektert og installert riktig, samt kontrollert av tredjepart.

– Videre er det viktig at driftspersonell har fått den nødvendige opplæring og forutsetninger for riktig ettersyn og at anleggene vedlikeholdes som forutsatt, sier han.

– Mange anlegg testes aldri

Ifølge Sandmæl oppstår utfordringer knyttet til sprinkleranlegg når flere av disse forutsetningene ikke er ivaretatt.

Ifølge Sandmæl er det et problem at svært mange anlegg som aldri blir testet.

– Når 75 prosent av alle sprinkleranlegg aldri er kontrollert, blir dette ikke avdekket før det oppstår skader. Det er derfor 30.000 sprinkleranlegg i Norge som ikke har dokumentert at de vil ha den nødvendige funksjonen ved en brann, sier Sandmæl.

DiBK: For tidlig å slå fast om regler bør endres

Avdelingsdirektør Chrstine Molland Karlsen i Dibk. Foto: Alexander Brown

I Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) sier avdelingsdirektør Christine Molland Karlsen at det for tidlig å si om regelverket bør endre i kjølvannet av brannen på Sola.

– Dagens krav til brannsikkerhet i bygg skal først og fremst hindre personskader og tap av menneskeliv. Dette gjelder også for brannsikkerhet i parkeringshus. Regelverket skal sikre at det finnes tilfredsstillende rømningsveier og gi nødvendig tid til rømning slik at folk kan komme seg i sikkerhet dersom det oppstår brann. Byggeier kan velge å ha høyere brannsikkerhet for å ivareta materielle verdier i bygget, sier Karlsen til Byggeindustrien.

– I brannen på Sola ble det ingen personskader, men store materielle skader. Det er imidlertid for tidlig å konkludere med at dagens regelverk bør endres. Direktoratet for byggkvalitet vil sammen med DSB evaluere brannen på Sola. Vi trenger mer kunnskap om hvorfor denne brannen ble så omfattende for å vurdere om dagens regelverk er godt nok, avslutter Christine Molland Karlsen.