Statssekretær Paul Chaffey (til venstre) tok imot fem ferdige PDT'er fra Boligprodusentene-sjef Per Jæger.En rekke samarbeidspartnere i jobben med å standardisere rundt 250 PDT'er for byggenæringen møttes tirsdag denne uken.Paul Chaffey (Høyre) og Per Jæger.Standard Norge-sjef Jacob Mehus.BNL-sjef Jon Sandnes ba deltakerne i PDT-arbeide om å fatte mot.Trine Dyrstad i BNL - Byggevare.

Markerte milepel i byggenæringens digitaliseringsinnsats

Denne uken kunne fem ferdige produktdatamaler (PDT) tilpasset norsk bygge- og anleggsnæring legges frem. Selv om det er færre enn standardiseringskomiteleder Per Jæger hadde håpet, er det fremdeles et viktig steg på veien for en mer digitalisert næring.

Ved hjelp av produktdatamaler, ofte kalt Product Data Templates eller bare PDT, kan produktinformasjon struktureres for bruk i en digitalisert byggeprosess. For hver produktgruppe utvikles det en PDT som beskriver hvilke egenskaper som skal være deklarert og hvordan disse egenskapene skal måles eller beregnes. Leverandørene benytter disse malene når de legger inn informasjon om produktene sine. All informasjon om produktene skal være maskinlesbar og kunne benyttes i en heldigital byggeprosess med kobling til bygningsinformasjonsmodeller (BIM). Det skrev Byggeindustrien i november 2018 etter å ha snakket med Per Jæger om arbeidet som BNL og Boligprodusentenes Forening gjør rundt PDT.

Utgangspunktet for arbeidet er at BNL kjøpte fri omtrent 250 produktdatamaler fra CoBuilder, samt at Norsk Byggtjeneste har gjort mye arbeid for å koble egenskapene fra den internasjonale produktdatamodellen ETIM med BSDD, BuildingSMARTs objektsbibliotek.

Fulle fem

Jæger kunne denne uken presentere fem av de frikjøpte PDT’ene, gjennomgått og tilpasset en norsk kontekst ved hjelp av Standard Norges database av standarder, for samarbeidspartnerne og for statssekretær Paul Chaffey i Digitaliseringsdepartementet.

– Med det vi har gjort så langt, har vi fått fem stykker, og selv om det ikke er mange, gjør den jobben at vi nå kan sette åtte studenter til å jobbe med resten. Dette er viktig, slo Per Jæger fast da han tok imot Chaffey denne uken.

Jæger leder Standard Norge-komiteen SN/K 374, som koordinerer arbeidet med produktdatamalene, men det er mange som har bidratt med sin ekspertise siden jobben startet i fjor høst. Denne uken kunne de markere viktige fremskritt, selv om arbeidet ikke har gått like fort som Jæger trodde da han snakket med Byggeindustrien i fjor.

– Jeg må innrømme at jeg trodde vi skulle få brukt mer data direkte av det som vi kjøpte, og at det skulle være lettere å ta i bruk. Vi har gått saktere frem for å være trygge på at det vi gjorde, var riktig, og vi har laget Hakkespettboka, for å legge grunnlaget og få ting til å henge sammen. Da kan det i alle fall hende at vi har kommet et godt stykke på vei, sier Jæger.

Noen få sekunder etter å ha moderert seg, tar han umiddelbart en helomvending og slår fast 2020 som målstreken for PDT’ene.

– Hvis vi ikke har mål, vil vi heller aldri nå dem. Det vi markerer i dag, ville vi aldri ha fått til uten å være optimister, sier han.

Ny standard

Statssekretær Paul Chaffey, som tok imot de fem første bearbeidede PDT’ene, sa seg imponert over den frivillige innsatsen som deltakerne i arbeidet har lagt ned.

– Vi har hørt i mange år at det kommer til å skje mye her, men nå opplever jeg faktisk at det skjer mye, sa han.

– Snøballen begynner å rulle, slo Chaffey fast.

Administrerende direktør Jacob Mehus i Standard Norge viste blant annet til den dokumenterte effekten av standardisering som man har sett i Norden når han peker på hvor viktig PDT-jobben er. Ifølge en studie som Standard Norge publiserte i 2018 kan hele 39 prosent av produktivitetsveksten og 28 prosent av veksten i brutto nasjonalprodukt knyttes til standard og standardisering.

– Det legges ned en enorm innsats i standardene vi har. Det er en utrolig ressurs, og da er spørsmålet: Hvordan kan vi bruke dette i praksis? Det er åpenbart for meg at det krever digitalisering, og jeg tror PDT’ene er svaret på hvordan vi skal digitalisere innholdet i de forskjellige standardene, sa Mehus.