Administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, Lars Jacob Hiim.

Boligprodusentene frykter langvarig boligkrise

Nyboligsalget og boligbyggingen er nå på et lavere nivå enn under finanskrisen, og driverne bak krisen er flere og vanskeligere å motvirke. Boligbyggerne forbereder seg på en krise som det vil ta tid å komme seg ut av.