BNL-direktør Jon Sandnes (fra venstre), LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik, NHO-president Arvid Moss og Fellesforbundet-leder Jørn-Henning Eggum signerte onsdag byggenæringens digitale veikart med hver sin digitale signatur. Foto: Sindre Sverdrup Strand

BNL, LO, NHO og Fellesforbundet signerte digitalt

Digitalt veikart - for en heldigitalisert, konkurransedyktig og bærekraftig BAE-næring ble signert med digital signatur på Bygg Reis Deg.

BNL-direktør Jon Sandnes, LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik, NHO-president Arvid Moss og Fellesforbundet-leder Jørn-Henning Eggum signerte onsdag byggenæringens digitale veikart med hver sin digitale signatur.

Les hele veikartet her.

Kartet skal vise veien mot en heldigital byggenæring innen 2025.

– Det er viktig å understreke at dette ikke er et BNL-prosjekt, understreket Jon Sandnes da han åpnet Bygg Reis Deg-konferansen «Digitalt samspill mot 2025» med signering av veikartet.

BNL-direktør Jon Sandnes presenterte og signerte Digitalt veikart - for en heldigitalisert, konkurransedyktig og bærekraftig BAE-næring på Bygg Reis Deg onsdag. Foto: Sindre Sverdrup Strand

– Dette er byggenæringens prosjekt. Vi kalte inn til et stort møte for to år siden, og med utgangspunkt i det, lagde vi et veikart som ble sendt ut i næringen. Der møtte vi et enormt engasjement, og alle som fikk tilsendt kartet, kom med egne innspill, fortalte Sandnes til de fremmøtte på konferansen.

Veikartet skisserer konkrete forutsetninger og produkter som skal lede bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE) inn i en heldigital fremtid innen 2025.

De fire muliggjørerne som trekkes frem i veikartet som nøkkelen til digitaliseringen er (1) en samlende digital plattform, (2) gevinsthøsting, (3) kompetanseutvikling og (4) standarder.

– Hvis en så sammensatt næring som BAE skal digitalisere må vi bruke innkjøpsmakten i både offentlig og privat sektor. Men da må byggherre også treffe slik at leverandørene evner å levere, sa Sandnes.

De to produktene veikartet ber byggherrene spørre om, er digitale byggeplasser og digitale tvillinger.

Digitale byggeplasser er prosjekter som prosjekteres digitalt, hvor utbygger kan sette sammen hele prosjektet, komplett med produkter, fremdrift og kostnad. I tillegg til å hjelpe utbygger med både planlegging og visualisering av prosjektet, skaper dette et digitalt speilbilde av det fysiske prosjektet som også kan brukes i driftsfasen av prosjektet. Det er dette som menes med den digitale tvillingen.