Signerer digitalt veikart på Bygg Reis Deg

18. oktober kl. 13.00 på Bygg Reis deg kommer NHO, LO, Fellesforbundet, BNL samt politikere og bransjeaktører for å signere samarbeidsavtale om digitalisering byggenæringen.

– Med dette legges grunnsteinen for det videre arbeidet med en heldigitalisert byggenæring, sier administrerende direktør Jon Sandnes i BNL i en pressemelding.

BNL har det siste året jobbet frem et digitalt veikart i samarbeid med mange sentrale aktører næringen.

– En forutsetning for å høste gevinstene ved digitalisering er at næringen digitaliserer sammen. Stat, kommune, BAE-næringen og forsknings- og utdanningsinstitusjonene må samhandle for at vi skal lykkes. Derfor tok vi initiativ til å utforme et felles digitalt veikart for den omstillingen vi skal igjennom, sier Sandnes.

Veikartet viser et overordnet rammeverk for hvordan næringen skal jobbe for å bli en heldigital, konkurransedyktig, bærekraftig og seriøs næring.

–Vi har et stort potensial til å forbedre produktiviteten og effektiviteten ved å gå mot en heldigital byggenæring. For å få dette til er vi helt avhengig av samarbeide og koordinere arbeidet, sier Sandnes.

Det er fire forutsetninger som må ligge til grunn for at næringen skal bli heldigitalisert:

  • En felles digital plattform
  • Standarder, digitale lover og regler blir tilrettelagt for digital samhandling
  • Kompetanseutvikling i bedrift og utdanningssystem
  • Gevinstrealisering – uttesting og måling av effekter

– Målsettingen er at digitaliseringen skal føre til en betydelig kostnadsreduksjon, halvering av byggetiden og klimautslipp sammenlignet med i dag, avslutter Sandnes.

Etter signeringen vil sentrale aktører fra næringen, forskning og bransjeorganisasjon fortelle og dele erfaringer om digitalisering i byggenæringen. Konferansen Digitalt samspill mot 2025 finner du i HALL A konferanse 2.