En stor berøringsvegg av denne typen vil bli tatt i bruk på Digital Arena.

Bygg Reis Deg etablerer Digital Arena

Bygg Reis Deg har engasjert Bård Krogshus daglig leder i BIM Center og Lars Chr. Christensen seniorrådgiver i multiBIM til å bistå Bygg Reis Deg med utvikling og organisering av en digital arena i hall E under messen. 

– Bygg Reis Deg har som misjon å arrangere møteplasser som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft. I år er et av våre hovedtema

Bård Krogshus (f.v.) Gunnar Glavin Nybø og Lars Chr Christensen

digitalisering og det er grunnen til at har etablert Digital Arena i hall E. Her skal vi sørge for at flest mulig for økt innsikt i hvordan man kan bruke digitale verktøy for å bli mer effektiv og lønnsom i sin jobb. Vi tror dette blir en hovedattraksjon på årets messe og gleder oss til å vise frem vår interaktive vegg, 3D-rom og ikke minst hvordan vi kan bruke 3D-printeren til å illustrere hva vi ønsker å bygge. På vår Digital Arena vil du i tillegg til praktisk fremvisning av verktøy også kunne få med deg noen mini-seminarer. Disse er fullspekket med dyktige mennesker som vil vise hvordan man bruker digitale verktøy for å bli mer bygg, eiendom og anlegg. Jobber du i en av disse sektorene bør du sette av tid onsdag, torsdag eller fredag for å kunne ligge ett skritt foran dine konkurrenter, sier adm. dir. Gunnar Glavin Nybø i Bygg Reis Deg.

Digital Arena består av cirka 200 kvadratmeter med et aktivitetsområde kalt Digital Byggeplass med Show & Tell-innslag og et seminarrom som til sammen skal demonstrere løsninger og nye arbeidsprosesser og bidra til å vise vei i det digitale skiftet innen bygg, anlegg og eiendom.

Show & Tell-innslagene starter hver hele time og varer 15-25 min. Den andre halvtimen (halv til hel) er uten programmerte innslag.

- Digital Arena viser et konsentrat av digitalt samspill i alle ledd innen bygg. Jeg tør påstå at Digital Arena på årets Bygg Reis Deg representerer den største og mest innholdsrike møteplassen mellom bygg, anlegg, eiendom og IT-løsninger som vi har sett i Norge. Praktiske og spennende eksempler og meget visuelle, digitale produkter og tjenester vil gi byggenæringene en forståelse for de mulighetene bransjen stå foran. Her har du alt på et fat, inkludert eksperter du kan stille alle mulig spørsmål til. Dette bør du ikke gå glipp av, mener Bård Krogshus.

Digital Arena – Seminarer

Onsdag 18. oktober - 10:00 til 12:30

TEMA-seminar (S1-A1) - Digital verdikjedeintegrasjon av boligproduksjon

Denne VR-hulen vil bli tatt i bruk på messen, og kan testes av de besøkende.

Hva kan anlegg/vei og eiendom lære av bygg?

Formålet med dette temaseminaret er å vise hvordan boligprodusenter som ofte kontrollerer en større del av verdikjeden har kommet langt i å integrere sine verdikjeder også digitalt, og kunne være til inspirasjon for andre boligprodusenter men også for anlegg- og eiendoms-sektoren. Det legges først opp til en tema-introduksjon og en gjennomgang av BAE-næringens digitale veikart 2025 ved Bård Krogshus og Lars Chr. Christensen. Så gjennomgår Boligprodusentene ved Lars Myhre sitt forslag til digitalt veikart for boligprodusenter. Deretter vil Dag Runar Båtvik fra Norgeshus, Anne Irene Enge fra Nordbohus og Harald Martin Gjøvaag fra Selvaag Bolig beskrive hvordan de har digitalt integrert sine verdikjeder og hvilke tanker de har fremover.

NB: Dette tema seminaret finner du via følgende kode, S1-A1 Digital verdikjedeintegrasjon hos boligprodusenter. Du kan også bruke koden S1-A1 for å søke frem programbeskrivelsen på byggreisdeg.no.

Torsdag 19. oktober

TEMA-seminar - Digitale nervesystem med sensorer og nye brukergrensesnitt for bygg

Hva kan anlegg/vei og bygg lære av eiendom?

Smarte bygg og intelligente driftssystemer med gode brukergrensesnitt er fremtiden. Formålet med dette temaseminaret er å vise at sensorer i økende grad benyttes også i byggeprosjekter og at innendørs navigasjon er på sterk fremmarsj. Denne utviklingen bidrar også til at man får nye og mer levende og APP baserte «brukergrensesnitt» både for brukere og driftspersonell i forhold til bygget.

NB: Dette temaseminaret er to-delt og du finner de to delene via følgende koder; S1-B1 Digital nervesystem m/ sensorer i bruk og drift (del 1) og S1-B2 Navigasjon i og nye brukergrensesnitt for bygg (del 2). Du kan også bruke kodene S1-B1 og S1-B2 for å søke frem programbeskrivelsene på byggreisdeg.no.

TEMA-seminar (S1-B1) - digitale nervesystem og nye

APP grensesnitt - Del 1

Torsdag 19. oktober - kl 10:00 til 12:30 - Sensorer

Norske bedrifter begynner å ta i bruk de nye mulighetene som tingenes internett og sensorikk representerer for energistyring og logistikk og hvordan de digitale tvillinger kan bli levende. Så kommer Steinar Holm fra GK Norge, Karl Renaas fra Caverion Norge og Harald Nitavskis fra View Software som forteller om bruk av sensorer i prosjekter og erfaringer både fra planlegging, utførelse og drift.

TEMA-seminar (S1-B2) - digitale nervesystem og nye
APP grensesnitt - Del 2

Torsdag 19. oktober - kl 13:00 - 14:30 - Innendørs GPS og nye APP brukergrensesnitt for bygg

Inendørs navigasjon gir nye muligheter for å samspille med bygget og at stadig flere bygg får APP brukere grensesnitt og blir levende digitale tvillinger.

Man starter med en temaintroduksjon og en gjennomgang av BAE-næringens digitale veikart 2025 ved Bård Krogshus og Lars Chr. Christensen. Deretter presenterer Thomas Jelle fra norske mazemap, internasjonalt ledende på bruk av karttjenester og innendørs navigasjon i bygg, sammen med Aase Tveito fra Universitetet i Tromsø og Bjørn Henning Hammer fra St. Olav hospital i Trondheim fortelle om brukserfaringer. Svenske flowscape er et eksempel på at nye bygg rett og slett får et APP grensesnitt hvor en kan booke møterom, finne kollegaer, fortelle om utstyr som ikke virker og gjøre bruksananalyser på arealene, Johan Plesner fra Coor og Peter Regio fra Flowscape vil fortelle hvordan og om erfaringer med bruk. Til slutt vil Tom Krusche Pedersen fra Entra fortelle om arbeidet med å lage en spennende BYGG APP for Media City i Bergen, og hvor ambisjonen er at det skal bli et brukergrensesnitt til alle Entra bygg.

Fredag 20. oktober

TEMA-seminar - Digitalisering av veiprosjekter
anno 2017 – 2025

Hva kan eiendom og bygg lære av anlegg/vei?

Formålet med temaseminaret er å belyse status i dag og høre ulike aktører i veiprosjekter reflektere litt om hvor de tror utviklingen vil gå frem mot 2025, og dermed si noe om hvordan det digitale veikartet kan eller bør se ut.

Man har fått med seg mange ulike aktører fra veiprosjekter; både representanter for byggherrer, entreprenører, rådgivere, løsningsleverandører og nettverksorganisasjoner i sektoren slik at man har en bredde av erfaringer fra digitalisering av veiprosjekter.

De ulike aktørene har fått 3 hovedspørsmål/tema å adressere;

a) Digitale prosjekterfaringer og lavthengende frukter

b) Informasjonsflaskehalser og digitale smertepunkt

c) Digital strategi/Digitalt veikart

NB: Dette tema seminaret er todelt og du finner de to delene via følgende koder; S1-C1 digVEI - byggherre, entreprenør og rådgiver (del 1) og S1-C2 digVEI - løsningsleverandører og nettverksorg. + PLENUMSEBATT (del 2). Du kan også bruke kodene S1-C1 og S1-C2 for å søke frem programbeskrivelsene på byggreisdeg.no.

TEMA-seminar (S1-C1) - Digitalisering av veiprosjekter anno 2017 – 2025 - Del 1

Fredag 20. oktober – kl. 10:00 til 12:30 - BYGGHERRER – ENTREPRENØRER – RÅDGIVERE

Dagens veiprosjekter har kanskje noen av de mest ambisiøse digitale strategiene i norsk BAE-næring - level 3 eller nivå 3 BIM og det er entusiasme i næringen over at det stilles krav. Man starter med en temaintroduksjon ved Bård Krogshus og Lars Chr. Christensen, og de forteller også om noen informasjonsflaskehalser og digitale smertepunkt i veiprosjekter de har identifisert gjennom et lite samarbeidsprosjekt mellom BRD17 og Nye Veier.

Så vil følgende aktører adresse de 3 hovedspørsmålene;

Byggherre;

Jane Bordal fra Statens vegvesen og Per Qvalben fra Nye Veier

Entreprenør; Tom Paulsen fra Veidekke og Trond Eric Slettum fra Hæhre Entreprenør

Rådgiver; Terje Glad fra Sweco, Gjermund Dahl fra Norconsult og Torbjørn Tveiten fra Vianova Plan og trafikk

TEMA-seminar (S1-C2) - Digitalisering av veiprosjekter anno 2017 – 2025 - Del 2

Fredag 20. oktober - kl 13:00 til 14:30 - BYGGHERRER - ENTREPRENØRER - RÅDGIVERE

Dagens veiprosjekter har kanskje noen av de mest ambisiøse digitale strategiene i norsk BAE-næring - level 3 eller nivå 3 BIM og det er entusiasme i næringen over at det stilles slike krav.

I denne delen vil følgende aktører adresse de tre hovedspørsmålene;

Løsningsleverandør;

Jan Erik Hoel fra Trimble og Magnus Tandberg fra Powel

Så vil nettverksorganisasjonene representert ved Inger Hokstad fra BA-nettverk og Sigve Pettersen og Anstein Skinnarland fra buildingSMART Norge presentere sitt perspektiv på pågående vei relaterte prosjekter og reflektere litt over BAE-næringens digitale veikart 2025.

Det hele avsluttes med en paneldebatt ledet av Lars Chr. Christensen.

Digital Arena – «Show & Tell»-innslag hver hele time

(Fra halv til hel er det «fri flyt»).

Onsdag 18.10.

10:00-10:30 (DB-A10): Fra datamodell til 3D-print av små boligmodeller eller byggevare. Bruk av 3D-printede modeller av bygg. Krav til modeller og formater (STL) ved produksjon.

11:00-11:30 (DB-A11): Valg av byggevarer ut fra egenskaper - rett fra modellen. B-Link produktdata (fra NOBB-, EFO- og RFA-varedatabasene) til BIM direkte med plugin i Revit. Klassifiser modellene med bsDD koder for generisk informasjon eller konkrete produktdata som kombinerer bsDD og ETIM koder v/ Halvor Jensen og Kristian Kaldager NTI CADcenter AS.

12:00-12:30 (DB-A12): GBuilder/EleTele presenterer digital tvilling som basis for nettbasert og interaktiv brukertilpasning av leiligheter v/Harri Majala fra GBuilder.

13:00-13:30 (DB-A13): Parallelle demonstrasjoner av digitale verktøy som brukes av Norgeshus, Nordbohus og Selvaag Bolig. Eksempler: Holte Smartkalk (brukes av Norgeshus) ved Harald Rosingaunet. visCo (brukes av Selvaag Bolig) ved Christian Mønnich.

14:00-14:30 (DB-A14): BuildingSMART Dataordbok (bsDD) - viser eksempler på bruk av dataordbok v/ Sigve Pettersen fra building­SMART Norge samt leverandører av digitale verktøy som bruker bSDD. Eksempel 1: Halvard Gavelstad, Norsk Byggtjeneste og Kristian Kaldager, NTI Cadcenter viser B-Link kobling mellom Revit og varedatabasene - live.

15:00-15:30 (DB-A15): Parallelle presentasjoner. Boligprosjekt som bruker CHECKD®️ FloorPlan som befaringsløsning v/ Tom-Erik von Krogh-Martinsen. Digitial løsning fra Viscenario v/ Beate Størkson. Selvaagbygg bruker Visco v/ Christian Mønnich.

Torsdag 19.10.

10:00-10:30 (DB-B10): Parallelle demonstrasjoner (maks 20 min. hver) Demo av APP for beregning av isolasjonsbehov for isolatører v/ Phillip Kolbu fra Glava. Demo av veggvelger fra Norgips. v/Johan Kjetil Dybdahl, teknisk BIM konsulent, Norgips.

11:00-11:30 (DB-B11): ”Du har beslutningsverktøyet med deg ut på plassen” - demonstrasjon av streaming av BIM og tegninger til mobil, nettbrett, PC og BIM-kiosk v/ Kristin Omholt-Jensen fra Rendra.

12:00-12:30 (DB-B12): For å få nytte av Digitale tvillinger må bygningsdelene ha klare navn. NS8360 er en norsk BIM standard for navngiving av bygningsdeler. Byggherrer stiller nå krav om bruk av denne og da er det viktig med verktøy som effektiviserer jobben for arkitekter og ingeniører. Demonstrasjon av hvordan ntiClassfy løser dette v/ Ketil Edvardsen fra NTI CADcenter.

13:00-13:30 (DB-B13): Trimble Connect gjør det mulig å se og dokumenter faktisk fremdrift av dine oppgaver på modell. Del informasjon via nettbrett og PC mellom byggeplass og kontor fra Live status på BIM-modell v/ Øyvind Svaland, EDRMedeso.

14:00-14:30 (DB-B14): Berøringsvegg for ICE møter, demo av Nureva Span System v/ Carl Elowsson fra Interactive Norway.

15:00-15:30 (DB-B15): MDocFM - FDV-verktøy for OFU prosjektet ”FDV fra driftsBIM” v/ Halvor Jensen fra NTI Cadcenter.

16:00-16:30 (DB-B16): Mulig innsyn i Digibygg’s første heldigitale byggeprosjekt (Gol flerbruksstasjon) med repr. fra hovedentr. Mest Bygg og RI Rambøll (se online program)

Fredag 20.10.

10:00-10:30 (DB-C10): Bimsync ivaretar samhandlingsprosessen fra prosjektering starter til bygget er oppført og modell og informasjon skal overleveres byggherren for drift. Bimsync er 100% openBIM og har egen BCF server som ivaretar all sakshåndtering. BCF integrasjon til Revit. Full støtte for bsDD og klassifisering, app for tegningsfri byggeplass og integrasjoner med cobuilder og B-Link. Presentasjon og demonstrasjon v/ Håvard Bell fra Catenda.

11:00-11:30 (DB-C11): ”Du har beslutningsverktøyet med deg ut på plassen” - demonstrasjon av streaming av BIM og tegninger til mobil, nettbrett, PC og BIM-kiosk v/ Kristin Omholt-Jensen fra Rendra.”

12:00-12:30 (DB-C12): Nasjonalbiblioteket i ulike digitale formater. Hvilke faser, prosesser og målgrupper passer for VR-hule (Cave) og berøringsvegg (Nureva) v/ Carl Elowsson og Tony Lindquist.

13:00-13:30 (DB-C13): Berøringsvegg for ICE møter, demo av Nureva Span System v/ Carl Elowsson fra Interactive Norway.

14:00-14:30 (DB-C14): Bygningsmodell i 4D: Demonstrasjon av 4D-verktøyet Synchro med kobling til fremdriftsplan og BIM modell v/ Eirik Kristensen fra Veidekke Entreprenør.

15:00-15:30 (DB-C15): Sniktitt på den kommende, åpen BIM-kompatible versjonen av klimagassutslipp.no som beregner utslipp i livsløpet for et byggeprosjekt. Statsbygg har nylig inngått avtale om kommersialisering av Klimagassutslipp.no med det finske selskapet Bionova som også leverer plattformen One Click LCA. CEO i Bionova, Panu Pasanen viser smakebiter og orienterer om utviklingen av løsningen sammen med Eivind Selvig, Civitas.

Lørdag 21.10. Demonstrasjoner og bruk av praktiske,
digitale verktøy

• Demonstrasjoner av digitale verktøy for håndverkere og boligbyggere.

• Bruk av berøringsskjermer, VR-hule m.m.

• Gå inn i Nasjonalmuseet og andre byggeprosjekter i 3D.

• Bruk av 3D-printer til å skrive ut modeller av bygg m.m.

Med forbehold om endringer. For detaljert og oppdatert program, samt påmelding, se byggreisdeg.no.