<p>Publikum strømmer til under åpningen av Bygg Reis Deg. Foto: Svanhild Blakstad</p>Publikum strømmer til under åpningen av Bygg Reis Deg. Foto: Svanhild BlakstadKonferansier Erik Aasheim under Bygg Reis Degs åpningskonferanse Samspill for en smart og grønn byggenæring. Foto: Sindre Sverdrup StrandNiclas Svenningsen, leder for strategi- og relasjonsstyringsenheten i UNFCCCs sekretariat på Det norske Byggemøtet på Bygg Reis Deg. Foto: Christian AarhusJan Halstensen, Martin Mæland og Arne Skjelle har store forventninger til årets Bygg Reis Deg. Foto: Svanhild BlakstadKronprins Haakon Magnus ankommer Bygg Reis Deg på åpningsdagen. Foto: Svanhild BlakstadPublikum strømmer til under åpningen av Bygg Reis Deg. Foto: Svanhild BlakstadFra standen til Saint-Gobain. Foto: Svanhild BlakstadDag Andresen, Veidekke, Jan Halstensen, Bygg Reis Deg og Arne Skjelle.Styreleder Carl Otto Løvenskiold i Bygg Reis Deg. Foto: Sindre Sverdrup StrandBNL-direktør Jon Sandnes under åpningskonferansen til Bygg Reis Deg 2017. Foto: Christian AarhusTidligere OBOS-sjef Martin Mæland ble tildelt Byggenæringens Ærespris. Han fikk prisen av Jan Halstensen og Carl Otto Løvenskiold, mens Erik Aasheim var konferansier under Bygg Reis Degs åpningskonferanse. Foto: Christian AarhusFra Maxbos stand på Bygg Reis Deg 18. oktober 2017. Foto: Svanhild BlakstadAdm direktør Thomas Størksen og markedsdirektør Eirik Grønlie i Løvenskiold Handel på Maxbos stand under Bygg Reis Deg 2017. Foto: Svanhild BlakstadÅpning av dansk fellesstandAmbassadør Jarl Frijs-MadsenFra åpningskonferansen.Jon SandnesFra åpningskonferansen.Jan HalstensenAdministrerende direktør Dag Andresen i Veidekke Entreprenør (fra venstre), konserndirektør for HR og bærekraft i Veidekke, Hege Schøyen Dillner, forvaltningsdirektør Roy Frivold i Avantor og konferansier Erik Aasheim under paneldebatt om FNs 17 bærekraftsmål som rammeverk for samspill. Foto: Sindre Sverdrup StrandNHO-president Arvid Moss. Foto: Sindre Sverdrup StrandBygg Reis Deg 2017. Foto: Svanhild BlakstadBygg Reis Deg 2017. Foto: Svanhild BlakstadBygg Reis Deg 2017. Foto: Svanhild BlakstadBygg Reis Deg 2017. Foto: Svanhild BlakstadBygg Reis Deg 2017. Foto: Svanhild BlakstadBygg Reis Deg 2017. Foto: Svanhild BlakstadBygg Reis Deg 2017. Foto: Svanhild BlakstadBygg Reis Deg 2017. Foto: Svanhild BlakstadBygg Reis Deg 2017. Foto: Svanhild BlakstadBygg Reis Deg 2017. Foto: Svanhild BlakstadKronprins Haakon Magnus ankommer Bygg Reis Deg på åpningsdagen. Foto: Svanhild BlakstadKronprins Haakon Magnus blir ønsket velkommen av fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland i Akershus. Foto: Svanhild BlakstadAdministrerende direktør Gunn Helen Hagen i Norges Varemesse. Foto: Svanhild BlakstadMerete Larsen i Opplæringskontoret for rørfag og Arvid Aalen i Geberit. Foto: Svanhild Blakstad

Glimt fra Bygg Reis Deg - dag 1

Her finner du bilder fra den første dagen av Bygg Reis Deg 2017.