John-Erik Reiersen, daglig leder i Betongelementforeningen, er bekymret for den lave kroneverdien.

Betongelementforeningen bekymret for lav kroneverdi

- Betongelementbransjen kjøper inn mye råvarer fra utlandet, og den lave kroneverdien er nå en stor bekymring, sier daglig leder John-Erik Reiersen i Betongelementforeningen.

Store deler av byggenæringen merker nå virkningen av tiltakene som er satt inn for å bekjempe koronasmitten. En meget lav kronekurs er nå også en betydelig utfordring for en rekke aktører inne ulike deler av næringen

- I forrige uke så vi litt uvanlig aktivitet i markedet. Det ble kjøpt inn en del ekstra råvarer, sannsynligvis ettersom folk begynte å se hva som var i ferd med å skje, sier Reiersen.

Han påpeker at endringene i kronekursen opp mot euro og dollar nå er betydelig.

- Våre medlemmer importerer mye stål til Norge, noe som på noe sikt vil kunne ha en stor innvirkning på lønnsomheten. Dette gjelder ikke bare betongelementprodusentene, men alle byggevarer og hele byggenæringen. Dette vil dermed kunne føre til prisøkninger innen en rekke felter. Det er selvsagt bekymringsfullt, og noe som vil påvirke hele verdikjeden, mener Reiersen.

Han peker på at det er flere av betongelementfabrikkene som allerede har merket ringvirkningene av tiltakene som er satt inn for å stoppe koronaviruset, ikke minst med tanke på karantenebestemmelsene.

- Etter en liten runde hos medlemmene opplever vi at de fleste er noe påvirket, men ikke i stor grad ennå. Enkelte merker effekten i større grad, og da først og fremst med bakgrunn i at ansatte har havnet i karantene. Det er overrakende mange som er påvirket av nettopp dette, legger Reiersen til.

Han sier at situasjonen forhåpentligvis vil avta noe når flere snart vil komme tilbake fra karantene.

- Vi er dessuten meget glade for innsatsen fra NHO og BNL legger ned sammen med myndighetene for å avhjelpe trykket på bedriftene i denne vanskelige situasjonen. Om denne utviklingen vi nå ser skulle vedvare, vil selvsagt konsekvensene bli større også for oss produsenter, men det vil i stor grad selvsagt også påvirke hele verdikjeden, sier han.