Bak fra venstre: Halvor Søreide, Bane NOR, Morten A. Løkken Baneservice, Svenn Arne Hammersborg, Baneservice og Torben Trogstad, Bane NOR. Foran fra venstre: Hanne Anette Stormo, Bane NOR og Terje Wilhelmsen Baneservice. Foto: Baneservice.

Baneservice tildelt kontrakt for sikkerhetsmannskap

Baneservice AS har signert rammeavtale med Bane NOR for sikkerhetsmannskap på utbyggingsprosjektene Drammen – Kobbervikdalen og Nykirke – Barkåker.

Kontrakten med Bane NOR går fra høsten 2019 til 2025, pluss ett års opsjon, skriver Baneservice i en pressemelding.

Baneservice skal stille med sporkoordinator, hovedsikkerhetsvakter, leder for elsikkerhet, 2.person ved frakobling og lokale sikkerhetsvakter til Bane NORs prosjekter Drammen – Kobbervikdalen (UDK) og Nykirke – Barkåker (UNB). Det skal leveres tjenester som etablering, drift og avvikling av anleggsområde jernbane for prosjektene.

– Baneservice er meget fornøyd med å ha vunnet denne rammeavtalen, og vi gleder oss til å bidra inn i de komplekse prosjektene med vår betydelige erfaring og kompetanse. Tildelingen befester også Baneservice sin posisjon som en stor og seriøs aktør innen sikkerhetstjenester på jernbanen, sier Terje Wilhelmsen i Baneservice AS.

Etter oppkjøpet av Norsk Jernbanedrift, er det sammenslåtte selskapet nå tungt inne i InterCity utbyggingen, skriver Baneservice.