Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Bane NOR skal gjøre signalfeil til historie

Statens nye selskap Bane NOR planlegger å erstatte hele det gamle utvendige lyssignalanlegget med et flunkende nytt fiberanlegg innen 2019.

Signalfeil er den største kilden til forsinkelser for det norske jernbanesystemet. Det gamle systemet gjør det svært tidkrevende å oppdage feilene som forårsaker rødt lys.

Det nye 5.000 kilometer lange fiberanlegget, som ventes å koste nærmere 25 milliarder kroner, skal imidlertid gjøre det mulig å forebygge feil før de oppstår.

Forsinkelser
– Det skal ikke lenger finnes punkt ved jernbanen som feiler. Isteden skal togsjåføren kunne se hva som er feil på en dataskjerm i toget, sier Bane NORs ferske konserndirektør for IKT og Digitalisering Sverre Kjenne.

Før den tid, kan imidlertid togreisende vente seg forsinkelser mens den «digitale jernbanerevolusjonen» pågår.

– Det blir naivt å tro at det ikke blir forsinkelser. Dette er en veldig stor jobb, siden veldig mye forfaller samtidig. Vi skal forsøke å bygge parallelt med at togene går, men noen steder, for eksempel ved Oslo S, blir det en kompleks jobb, sier Kjenne.

Ferdig i 2030
Det nye ERTMS-anlegget kan imidlertid ikke brukes fullt ut før hele Norges togpark er bygget om.

Dette skal togselskapene selv betale halvparten av, og det er fortsatt uklart hvilke togselskaper som kommer til å kjøre på togstrekningene som etter hvert skal konkurranseutsettes.

Hele prosjektet ventes ikke å være ferdig før i 2030. Innen da forventer Bane NOR at førerløse tog blir å se på norske jernbaner.