Tresporshallen på Follobanen. Illustrasjonsfoto: Bane NOR

Bane NOR og AF på oppløpssiden med Condotte-arbeider i Ekebergåsen

Bane NOR og AF nærmer seg slutten på Follobane-arbeidene som Condotte skulle fullført i Ekebergåsen. I slutten av april inngikk partene en kontrakt med en stipulert sluttverdi på 250.000 kroner for å komme helt i mål.

I mai skrev Byggeindustrien om Bane NOR som tildelte to store drill and blast-oppdrag på Follobanen til minst 866 millioner kroner uten at andre enn AF Gruppen leverte tilbud på kontraktene.

Den ene kontrakten var en direkteanskaffelse for sikkerhetskritiske arbeider der Bane NOR anslo at sluttverdien ville ende på 62,5 millioner, inklusiv moms.

Den endelige fakturaen endte opp på over 366 millioner kroner.

Samtidig som AF-kontrakten for de sikkerhetskritiske arbeidene pågikk, vant samme entreprenør kontrakten «Ekeberg Underbygning» til en anslått verdi på en halv milliard.

Kontrakten skulle etter planen avløst de sikkerhetskritiske arbeidene i Ekebergåsen, men i stedet fikk de to kontraktene med samme entreprenør løpe parallelt i rundt åtte måneder.

Direkteanskaffelse

Nå nærmer AF seg slutten på sine arbeider på Follobaneprosjektet, men i slutten av april måtte Bane NOR inngå en tredje avtale med entreprenøren for å få fullført «Condotte-oppgavene»

Ifølge Bane NOR har denne kontrakten en stipulert verdi på 250.000 kroner og dreier seg om følgende arbeider:

  • Utbedring av ytterligere mangler på ventilasjonstårn ved Søndre Portal, som ble forårsaket av Condotte. Mangelutbedringen var påbegynt av AF Gruppen i kontraktsperioden for EUB, og fakturert EUB-kontrakten.
  • Ferdigstillelse av kontrollmåling av liningtykkelse i de områdene hvor Condotte har støpt liningen. Det er her snakk om supplerende målinger.

Bane NOR mener det er naturlig at AF fullfører disse oppgavene, og det er det som er bakgrunnen for at det ble inngått en tredje kontrakt i april.

– Det ble opprettet en ny kontrakt siden Bane NOR overtok arbeidene på EUB 18. desember 2019. Arbeidene på denne kontrakten kunne vært dekket av EUB, men virkningene av en overlevering er blant annet at Bane NOR ikke lengre kan pålegge endringsarbeider. Derfor var det nødvendig med en ny avtale, forklarer anskaffelsesleder i Follobaneprosjektet, Ove Berg, i en e-post til Byggeindustrien.

I midten av juni var det fakturert for 32.500 kroner, noe som er godt under den estimerte verdien. Det er ikke lang tid som gjenstår før kontrakten skal avsluttes, og den stipulerte sluttverdien på 250.000 kroner står ifølge byggherren ved lag.

– Det stemmer at man er nær målstreken på arbeid som Condotte skulle ha utført i Ekebergåsen. En viktig milepæl for prosjektet, skriver Ove Berg til Byggeindustrien.

AF Gruppen har av kontraktshensyn ikke mulighet til å kommentere arbeidene i Ekebergåsen, og viser til Bane NORs uttalelser.

Advokat Marianne Dragsten er en av landets fremste eksperter i offentlige anskaffelser.

– Ikke nødvendigvis kritikkverdig

Advokat og nemdsmedlem i KOFA, Marianne Dragsten, opplyser at det i utgangspunktet skal være konkurranse om kontrakter på 250.000 kroner. Likevel mener hun det kan ha vært greit å gi kontrakten direkte til AF som allerede hadde vært inne på EUB-kontrakten.

– Dette er arbeider som kunne ha vært utført som endringsarbeider om de var bestilt før overlevering og når dette sees i sammenheng med den lave verdien tenker jeg at det ikke nødvendigvis er kritikkverdig at kontrakten ble gitt direkte til AF. En slik direkte tildeling kan hjemles i anskaffelsesforskriften § 4 og kravet til forholdsmessighet. Dette blant annet ut fra at AF antagelig kunne utføre dette oppdraget mer effektivt som allerede kjente prosjektet godt og at det var lite hensiktsmessig å få inn en ny leverandør for et mindre oppdrag, sier Marianne Dragsten.

– Er dette en vanlig måte å gjøre det på?

– Jeg har ikke noen konkrete tall på dette, men det er nok ikke uvanlig å gjøre det slik når det er snakk om mindre beløp og i realiteten tilleggsarbeider til allerede utført arbeid, sier Dragsten.

Slik er status for resten av Condotte-arbeidene:

Condotte hadde to kontrakter med Follobanen før disse ble hevet i januar 2018 på grunn av økonomiske problemer i det italienske selskapet.

Det er drill and blast-kontrakten i Ekebergåsen som nå nærmer seg mål, mens det gjenstår arbeider på EPC-Civil som er på Oslo S-siden.

– Condottes EPC-Civil kontrakt var opprinnelig planlagt fullført i desember 2021 i samsvar med prosjektets daværende ferdigstillelsestidspunkt, opplyser Ove Berg.

Fullføring av de fysiske arbeidene som tilhørte Condottes EPC-Civil-kontrakt er i hovedsak utført gjennom tre hovedkontrakter inngått sommeren/høsten 2018, opplyser Berg.

Disse entreprisene er i området fra Oslo S til Ekebergfjellet og status er det følgende:

  • Kontrakt Oslo S – Bispegata med entreprenør HAB AS vil pågå fram til Follobaneprosjektets ferdigstillelse.
  • Kontrakt Bispegata/Klypen – Loenga med entreprenør Veidekke AS er ferdigstilt.
  • Kontrakt Klypen – Ekeberg med entreprenør NCC, arbeidene avsluttes høsten 2020.