Byggeindustrien har skrevet om hvordan AF Gruppen, som eneste tilbyder, endte opp med å få Follobane-kontrakter på opp mot en milliard kroner. Bane NOR sa først at flere entreprenører var prekvalifisert til kontrakten Ekeberg underbygning, men det har vist seg å ikke være tilfelle. Illustrasjonsfoto: Helene Andersen, Bane NOR

Bane NOR hevdet «flere entreprenører» var prekvalifisert for Follobane-kontrakt til halv milliard - misvisende, mener ekspert

Bane NOR brukte en automatisk generert leverandørliste for å dokumentere at «flere entreprenører var prekvalifisert» til Follobane-konkurranse. I realiteten var kun ett selskap kvalifisert til å gi tilbud. – Misvisende, mener anskaffelsesekspert om Bane NORs kommunikasjon.

Bakgrunn

Etter at den italienske entreprenøren Condotte ble kastet ut fra Follobaneprosjektet i januar 2018, måtte Bane NOR hente nye entreprenører for å utføre arbeider i Ekebergåsen og på Oslo S.

AF Gruppen ble hentet inn for å utføre sikkerhetskritiske arbeider i området i og rundt Ekebergåsen i en direkteanskaffelse. Bane NOR anslo at arbeidene ville koste 62,5 millioner, inklusiv moms. Sluttregningen ble nesten seks ganger høyere.

Det ble også lyst ut fire entrepriser etter Condotte-utkastelsen. Den ene kontrakten for Ekeberg-området gikk til AF Gruppen. Denne skulle etter planen ha avløst SKA-kontrakten, men saker Byggeindustrien har omtalt viser at arbeidsoppgavene gikk over i hverandre.

De andre kontraktene etter Condotte-utkastelsen gikk til Veidekke, HAB Construction og NCC.

De siste ukene har Byggeindustrien skrevet om Bane NOR som tildelte to store drill and blast-oppdrag på Follobanen til minst 866 millioner kroner uten at andre enn AF Gruppen leverte tilbud på kontraktene.

Bakgrunnen for anskaffelsene var at den økonomisk skakkjørte entreprenøren Condotte ble kastet ut fra Follobaneprosjektet i januar 2018. Utkastelsen har blitt trukket frem som en av årsakene til de varslede milliard-overskridelsene på Follobanen.

Den første AF-kontrakten ble tildelt gjennom en direkteanskaffelse og endte opp med en prislapp på over 366 millioner kroner, nesten seks ganger mer enn hva Bane NOR selv hadde anslått.

Kontrakten gjaldt kun sikkerhetskritiske arbeider og skulle i utgangspunktet kun vare i noen måneder. Likevel este kontrakten og oppgavene ut i både omfang og tid.

Samtidig som AF-kontrakten for de sikkerhetskritiske arbeidene pågikk, vant samme entreprenør kontrakten «Ekeberg Underbygning» til en anslått verdi av 500 millioner kroner.

Kontrakten skulle etter planen avløst de sikkerhetskritiske arbeidene i Ekebergåsen, men i stedet fikk de to kontraktene med samme entreprenør løpe parallelt i rundt åtte måneder.

Hevdet «flere» var prekvalifisert

Bane NOR har ved flere anledninger opplyst at AF Gruppen var den eneste entreprenøren som ga tilbud på «Ekeberg Underbygning», men samtidig har Bane NORs prosjektdirektør Per David Borenstein understreket både muntlig og skriftlig at «flere entreprenører var prekvalifisert» til konkurransen.

Da Byggeindustrien ba om en oversikt over de prekvalifiserte entreprenørene, svarte Bane NOR med å sende skjermdump med 22 entreprenørnavn fra inn- og utland.

På listen finner vi diverse aktører fra Norge, Italia, Østerrike, Spania, Kina, Sverige, Tyskland, Tyrkia, Belgia og Finland.

Til og med telekom-entreprenører var oppført på listen over entreprenører som var «prekvalifisert» til å ta over tunnelarbeidene på Follobanen etter utkastede Condotte.

Dette var listen Byggeindustrien fikk sendt over fra Bane NOR som dokumentasjon på prekvalifiserte entreprenører. Listen inneholder 22 entreprenørnavn, mens Bane NOR senere har sagt at 54 entreprenører sto på lista.

Kommunikasjonssjef i Follobaneprosjektet, Kathrine Kjelland.

Da Byggeindustrien spurte om alle disse entreprenørene aktivt tok kontakt med Bane NOR med interesse for kontrakten, svarer kommunikasjonssjef i Follobane-prosjektet, Kathrine Kjelland, følgende i en e-post:

Per David Borenstein har sagt at flere entreprenører var prekvalifisert i konkurransen som AF Gruppen vant uten konkurranse.  Arkivfoto: Madeleine Bergheim

«Listen du fikk var automatisk generert i TransQ og dermed ikke interessant egentlig. Det er flere selskaper enn de du fikk sendt over som kom opp i samme søk. Dette var trinn 1. Som trinn 2 spesifiserte prosjektet krav til tunnel-erfaring med mer. I den runden var det AF som ble kvalifisert», skriver Kathrine Kjelland.

Databasen hun viser til, TransQ, er en katalog med leverandører som kan inviteres av byggherre til å gi tilbud på kontrakter.

Systemet, der leverandørene registrerer seg selv, gjør det mulig for byggherrer å gjennomføre konkurranser uten å lyse dem ut i Doffin (se egen faktaboks).

Ifølge Kjelland startet kvalifiseringen via TransQ med noen objektive grunnkrav.

De som oppfylte grunnkravene ble ifølge Bane NOR forespurt om å besvare krav i trinn 2 av konkurransen.

«Det var kun AF Gruppen Norge som oppfylte disse kravene som eneste prekvalifiserte, og derved eneste tilbyder. AF Gruppen Norge var den eneste prekvalifiserte i denne konkurransen», heter det i mailen fra Follobaneprosjektets kommunikasjonssjef.

Det var altså bare én og ikke flere entreprenører som var prekvalifisert til kontrakten som ble undertegnet i august 2018.

Når Byggeindustrien stiller spørsmål om hvorfor prosjektdirektør Per David Borenstein og Follobaneprosjektet både muntlig og skriftlig har sagt at «flere» entreprenører var prekvalifisert, svarer Kathrine Kjelland slik:

«Hei. Prosjektet mener å ha svart korrekt. Se svaret fra prosjektet om trinn 2».

En utilsiktet unøyaktighet

Slik gjør Bane NOR anskaffelser via TransQ

Bane NOR annonserer sine anskaffelser i Doffin/TED eller ved at registrerte leverandører i leverandørregisteret TransQ forespørres.

TransQ er en kvalifikasjonsdatabase som utlyses årlig i EU/EØS-området. TransQ benyttes av Bane NOR og flere transportorganisasjoner i Norden.

I omtrent en tredjedel av anskaffelsene benytter Bane NOR TransQ for å finne kvalifiserte leverandører som får direkte henvendelser om å gi tilbud.

Muligheten for å bli kvalifisert lyses ut årlig av leverandøren bak driften av kvalifikasjonsdatabasen, Achilles. Leverandører kan også ta direkte kontakt med Bane NOR eller Achilles for å gjennomføre prosessen for å bli kvalifisert utenom den årlige utlysningen.

Ved konkurranser hvor Bane NOR velger å benytte seg av muligheten til å sende direkte forespørsler til kvalifiserte leverandører, blir dette gjort ved å foreta rettede søk i databasen (basert på leverandørkatalogen) og komme opp med en tilbyderliste.

Registrerer leverandøren seg for å bli leverandør til Bane NOR, blir de samtidig også kvalifisert på samme måte for de øvrige oppdragsgivere som benytter seg av TransQ.

Leverandører som tilfredsstiller gitte krav, blir kvalifisert og katalogisert i henhold til leverandørkatalog basert på opplysninger gitt av leverandøren.

I mange tilfeller vil Bane NOR i forbindelse med søket legge til ytterligere kvalifikasjonskrav basert på opplysninger i databasen eller ved å rette direkte henvendelser til kvalifiserte tilbydere hvor vi legger til krav som må tilfredsstilles for den enkelte konkurranse.

Kilde: Bane NOR

Men dagen etter nyanserer likevel Bane NOR svaret.

I en e-post til Byggeindustrien konkluderer Follobaneprosjektets kommunikasjonssjef nå med at ordet «prekvalifisert» hadde «sneket seg inn som en utilsiktet unøyaktighet»:

«Under intervjuet med Per David Borenstein ble det sagt at AF Gruppen ble tildelt EUB-kontrakten og at det bare var AF Gruppen som til slutt ga tilbud og ville ta jobben. (Dette ble også sendt som skriftlig svar til bygg.no) Det ble understreket at arbeidet var fremdriftskritisk for prosjektet. I teksten sendt til bygg.no står det:

Anskaffelsesprosessen med EUB startet 27.04.2018. Til tross for flere prekvalifiserte leverandører, var det kun AF Gruppen som innga tilbud på EUB. EUB var den siste av fire større konkurranseutsatte regningsarbeidskontrakter for videreføring av Condottes arbeider i løpet av vår/sommer 2018. B N signerte EUB kontrakten med AF Gruppen 14.08.2018. AF Gruppen endte dermed opp med både SKA- og EUB-regningsarbeidskontraktene.

Vi kan se at det her har sneket seg inn en utilsiktet unøyaktighet ved bruk av det tekniske ordet «prekvalifiserte». Det burde stått: Til tross for flere kvalifiserte leverandører var det bare AF som søkte trinn 2 i kvalifiseringen og derved var de eneste tilbyder.

Ps. Som nevnt var det 54 leverandører som passerte trinn 1 i kvalifiseringen og disse fikk invitasjon til trinn 2. Vi håper dette forklarer misforståelsen i denne sammenheng.»

Byggeindustrien har forsøkt å få en kommentar fra Follobaneprosjektets direktør Per David Borenstein, men han viser til Kathrine Kjelland for svar.

AF Gruppen sier de av kontraktsmessige årsaker ikke har mulighet til å kommentere saken, og at de må vise til Bane NOR for kommentarer.

Misvisende, mener ekspert

Advokat og ekspert i anskaffelser, Robert Myhre mener Bane NORs kommunikasjon om Follobane-konkurransen er misvisende.

Anskaffelsesekspert og advokat Robert Myhre er kritisk til Bane NORs kommunikasjon om konkurransen på Follobanen.

– Den er misvisende. Det å være prekvalifisert til en konkurranse er noe helt annet enn at en entreprenør har meldt seg inn i et kunngjøringssystem som TransQ. TransQ er et register som Bane NOR og andre bruker for å kunne plukke ut leverandører de vil skal gi tilbud. Da slipper de å kunngjøre konkurransen i Doffin, sier Robert Myhre.

Ifølge Myhre er ikke «prekvalifisert» et ord som er direkte brukt i forskriftene, men et innarbeidet uttrykk som byggherrene ofte bruker i totrinnskonkurranser.

– Når man søker prekvalifisering har entreprenørene selv aktivt vist interesse for å delta i en konkret konkurranse. I prekvalifiseringsfasen ser man kun på kvalifikasjonene til leverandøren, og deretter velger man ut de som har de rette kvalifikasjonene som får komme med tilbud. Det er altså noe ganske annet enn bruk av et register som TransQ, sier Robert Myhre.