Pirill Steinslien (fra venstre), Anne Sandnes, Øystein Sjøstrand og Christian N. Madsen.
Pirill Steinslien (fra venstre), Anne Sandnes, Øystein Sjøstrand og Christian N. Madsen.

Arkitektfirma gikk fra null til 20 millioner i resultat på ett år

2022 ble et svært godt år for LPO arkitekter med en økning fra et nullresultat før skatt i 2021 til 20,1 millioner før skatt året etter.

– Vi har ansatt 22 nye arkitekter i løpet av 2022 og til nå, og LPO er nå over 120 ansatte fordelt på de tre lokasjonene Oslo, Lillehammer og Longyearbyen. I tillegg kommer Favn LPO i Bergen med sine 7 ansatte, sier daglig leder i LPO arkitekter, Christian N. Madsen, i en pressemelding.

Betydelig bedre resultat

Også i produksjonen økte LPO sine resultater betydelig i 2022. LPO arkitekter hadde en økning på 30 prosent i omsetningen, til over 160 millioner.

Som en del av denne LPO-veksten, trer Øystein Sjøstrand, Anne Sandnes og Pirill Steinslien inn i ledelsen av kontoret for å styrke det strategiske arbeidet i organisasjonen.

Øystein Sjøstrand har lang erfaring som prosjekterende arkitekt og gruppeleder på LPO og har vært partner siden 2008.

– Øystein er en meget dyktig prosjektleder, ikke minst i gjennomføringsfasen av prosjektene. Hans imponerende evne til å tilegne seg oversikt og samle trådene i store, sammensatte team, gjør ham spesielt godt egnet til å ta den strategiske ledelsen for gjennomføringsprosjekter. sier Madsen.

Bærekraft og strategi

Anne Sandnes skal lede LPOs satsingsområde innenfor innovasjon og bærekraft.

– Anne er en dreven arkitekt med bred erfaring fra byutviklingsprosjekter til naturrestaurering på CV-en. Hun tilfører viktige arkitekturperspektiver og er brennende opptatt av miljø og samfunnsansvarlig arkitektur, mener Madsen.

Pirill Steinslien skal få jobbe mer strategisk i utviklingen av medarbeidere og kunnskapen de besitter.

– Med det nye ledelsesteamet på plass er vi bedre rustet til å følge opp medarbeidere og kunder, og vil være godt rigget til å fortsatt levere solide prosjekter for våre kunder og samfunnet, samt til å utvikle LPO videre. Jeg gleder meg til fortsettelsen, avslutter Madsen.