Arkitektene lykkes ute

Norge har mange dyktige arkitekter. Det ser vi gjennom de mange flotte byggverkene som realiseres, og priser de henter hjem både i Norge og utenfor landets grenser.

De senere årene har flere norske arkitektkontorer sikret seg en rekke prestisjeprosjekter i utlandet. Blant annet har Nordic og Snøhetta hatt flere spennende jobber i utlandet. Det finnes også flere eksempler på dette.

Snøhetta, som i Norge er mest kjent for å ha tegnet Operaen i Oslo, satset tidlig i USA, og begynner nå å bli en betydelig aktør i Amerika. Det er nå ti år siden de etablerte USA-kontoret, og de har brukt denne tiden godt. De er blant annet til stede på verdenskjente tomter i New York, og de har flere spennende prosjektet på gang på vestkysten. Starten var da de i 2004 vant oppdraget om National September 11 Memorial Museum Pavilion på World Trade Center-tomten. I dag er de rundt 50 ansatte på New York-kontoret, og har rundt 20 pågående prosjekter.

Det er selvsagt veldig positivt at Snøhetta og andre arkitektkontorer tar med seg de norske arkitektgenene til utlandet, og lykkes med dette. Nordic, som først og fremst har slått gjennom med sine store flyplassprosjekter, og Snøhetta er også med på å bane vei for flere andre som kan komme etter. Om norske kontorer lyktes, sprer dette seg selvsagt raskt i arkitekturmiljøet.

At norske arkitekter lykkes i utlandet kan også være med på å bidra til å ta med seg andre grener av næringen, som rådgiverfirmaer og både unike varer og spesiell entreprenørkunnskap ut. Det finnes selvsagt også eksempler på at norske rådgiverkompetanse har gjort det bra i utlandet, og blant entreprenørene er for eksempel Veidekke og AF tungt til stede i Skandinavia, men det går sjelden lenger enn dette. Det finnes også flere anleggsentreprenører som forsøker seg i utlandet, og som har lyktes – men de er ikke mange.

Norsk kompetanse er innen visse felt i verdensklasse, og det må selvsagt utnyttes også utover landegrensene. Men man må tørre å satse, oppdragene kommer ikke av seg selv. For å lykkes med en utenlandssatsing kan det derfor lønne seg å bygge opp tunge kompetanseclustere for å få større gjennomslagskraft. Det finnes også eksempler på at nettopp dette er gjort, og dette kan være veien å gå også for flere.