– I dag bygger ikke entreprenører opp den den staben de bør ha for å drive rasjonell planlegging og gjennomføring på byggeplass. Det taper alle parter på, og er på sikt ødeleggende, påpeker Øystein Husefest Meland.

- Arbeiderne er ikke late, det er ledelsen og koordineringen som feiler

Dr. Ing. Øystein Husefest Meland mener pris i entreprisekonkurransene bør tones ned. I en ny tildelingsmodell vil han at leder- og prosjekteringsfunksjonene skal faktureres på regning. Og dermed få betalt for den tilstedeværelsen på byggeplassen de faktisk representerer.

– Det er ikke tvil om at det kan drives vesentlig mer effektivt ute på norske byggeplasser. Som en kollega viselig har sagt: det må være en grunn til at garasjen koster mer pr. kvm. enn bilen som står inni den. Det kan være fordi ledelsen og koordineringen ikke fungerer, eller at de som har ledelsesansvaret ikke får betalt for å være der, sier Husefest Meland.

Han er førsteamanuensis på institutt for strategi og ledelse ved Universitetet i Agder, der verktøysmodellen Ekvivalent Timepris er utarbeidet.

Ikke bare tidspresset

Husefest Meland definerer tre elementer som skaper problemer i norske byggeprosjekter. Det er et tidspress, spesielt når det kommer til skikkelig prosjektering. Det er faste priser på prosjekteringen som gjør at både den og byggeplassen blir skadelidende. Og det er dårlig kommunikasjon. Kombinasjonen lavt honorar og dårlig tid gjør at kommunikasjonen svikter uten at de nødvendige faglige vurderingene blir gjort. Resultatet er et haltende prosjekt med forsinkelser og merkostnader.

– I dag bygger ikke entreprenører opp den den staben de bør ha for å drive rasjonell planlegging og gjennomføring på byggeplass. Det taper alle parter på, og er på sikt ødeleggende, påpeker Husefest Meland.

Annerledes vekting

– Den nye modellen legger vekt på kvalitative elementer når man skal vinne gjennom et godt team; utdanning, relevans og erfaring. For en entreprenør som sitter med et tung kompetent team vil det lønne seg i prosjektene å tilby sine beste folk. Resultatet blir en god timepris og en tilstrekkelig tid til å få gjort en anstendig jobb. Som i neste omgang vil være til stor nytte for byggherre og entreprenør, sier han.

Enormt å spare

Husefest Meland vil ha konkurranse, også på å være produktiv på en mest mulig effektiv måte. Men det er de gode lederne som skal bidra til at produksjonen blir effektiv og konkurransedyktig. Ved å fokusere mindre på pris vil det på sikt gi reduserte kostnader og bedre effektivitet. I følge Universitetet i Agders beregninger kan nye tildelingskriterier bety så mye som opptil 20 – 30 prosent å spare for byggherren i forhold til det han betaler i dag.

– Med en ny modell vil de litt mindre entreprenørene som ikke har så stor stab og som normalt vinner frem på hard priskonkurranse, vil være de som ikke er mest fornøyde. De større entreprenørene vil takke en slik løsning og være glad for at den kommer, avslutter Husefest Meland.