Her fra Dags marked (t.v.) vil anleggsarbeidet starte i løpet av februar 2017. Foto: Kjell Wold/Sattens vegvesen

Anleggsstart i v. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons i løpet av februar

Arbeidet med å utvide fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen fra to til fire felt starter i løpet av februar 2017.

Arbeidet vil ta drøye halvannet år før trafikk kan settes på den nye firefelts gata.

Under det meste av anleggsperioden vil trafikkavviklingen i sentrale deler av Strømsø sentrum bli negativt påvirket av dette. Det vil trolig merkes best i rushtiden morgen og ettermiddag, melder vegvesen.no.

Utvidelsen av Bjørnstjerne Bjørnsons gate fra to til fire felt skjer på en 710 meter lang strekning fra Tamburgata(innkjøring mot Strømsø torg)i vest til Telthusgata(vegen mot Strømsøbrua og Holmenbrua) i øst.
Anleggsstarten nå i februar vil begynne ved Dags marked nær krysset ved Telthusgata og gradvis forflytte seg vestover mot Knoffs gate ved Drammenshallen. Dette arbeidet vil skje på sørsiden av dagens gate og derfor i liten grad innvirke på trafikken langs eksisterende fv. 282.
Entreprenøren Isachsen Anlegg AS og byggherren Statens vegvesen vil etablere en kontorrigg på deler av kastfeltet (tivoli-tomta) vest for Marienlyst friidrettsbane i løpet av februar.

Anleggsarbeidene starter med å bygge de to nye feltene på sørsiden av dagens veg. Det skjer langs området inn mot Marienlyst friidrettsbane og Drammenshallen.