Angvik Eiendom blir partner i Madaster-nettverket. Fra venstre Eva Ansnes, Alexandra Banaszewzka-Barsten, (Angvik Grytnes Entreprenør), Kristine Gautvik, June Vestad  (Angvik Eiendom) og Geir Ugelstad (Byggforvaltning Norge).

Angvik Eiendom blir partner i Madaster-nettverket. Fra venstre Eva Ansnes, Alexandra Banaszewzka-Barsten, (Angvik Grytnes Entreprenør), Kristine Gautvik, June Vestad  (Angvik Eiendom) og Geir Ugelstad (Byggforvaltning Norge).

Angvik Eiendom satser på økt sirkularitet

Angvik Eiendom er siste tilvekst i Madaster-partnerskapet for økt sirkularitet i byggenæringen.

Madaster er et digitalt register over materialer og produktet i bygg som blant annet skal forenkle ombruk av byggematerialer.

Angvik Eiendom er ny partner i nettverket og ønsker å få med konkurrenter og samarbeidspartnere, kommune og fylkeskommune i en regional bærekraftstrategi med omstilling til sirkulær økonomi.

– Vi har lenge holdt på med sirkulær økonomi gjennom ombruk, minimering av avfall og å gi bort overskuddsmaterialer som vi ikke umiddelbart kan gjenbruke i renoveringsprosjekter, sier daglig leder June Vestad i Angvik Eiendom i en pressemelding.

Eiendomsselskapet med base i Molde er store innen forvaltning av næringseiendom i Møre og Romsdal, og forvalter ca 150.000 kvadratmeter næringseiendom fordelt på rundt 50 bygg.

– Med denne plattformen kan vi kategorisere hva byggene består av, få vite restlevetiden av materialene, måle karbonfotavtrykket og dokumentere at vi beveger oss i riktig retning. Slik kan vi planlegge for de riktige grepene for å både få ned CO2 avtrykket i eiendomsporteføljen og for å øke grad av gjenbruk i et avgrenset geografisk område, sier Vestad i meldingen.

Molde er administrasjonssenter for Møre og Romsdal fylkeskommune. Under andre verdenskrig ble sentrum ødelagt av tyskernes bombing, og mye av bygningsmassen i sentrum er fra etterkrigstiden. Dette forenkler en materialkartlegging.

– I dag er nesten all bygningsmasse i sentrum fra 50-tallet og fremover. Det er oversiktlig, og en kommer fort til målet når en registrerer byggene i materialbanken Madaster. Jeg håper Molde kan bli en pionerby for sirkulær byggenæring, sier Vestad.

Ifølge meldingen har Møre og Romsdal ambisjon om å bli det fremste bærekraftsfylket i Norge, og som den eneste fylkeskommune i landet har Møre og Romsdal blitt valgt ut som deltaker i EU-prosjektet «Circular Cities and Regions Initiative» (CCRI).

– Hvis vi skal lykkes med å være det fremste bærekraftsfylket så tenker jeg at sirkularitet er et helt selvsagt satsningsområde som vil gi konkrete resultater på bærekraft. Derfor må byggeiere, eiendomsforvaltere, rådgivere, det offentlige og det private samarbeide, sier Vestad.

I Madaster er det stor entusiasme for engasjementet i Molde.

– Sirkulærøkonomi er nytt, men i Angvik vil de lære, og de inviterer andre aktører med i nettverket. Vi håper det er til inspirasjon for andre byggeiere landet over, sier Anstein Skinnarland, teknisk leder i Madaster Norge.