SAMARBEIDER: Marie Drange, administrerende direktør i Madaster og Thorn Fredrik Hemsen, administrerende direktør i Armaturjonsson.
SAMARBEIDER: Marie Drange, administrerende direktør i Madaster og Thorn Fredrik Hemsen, administrerende direktør i Armaturjonsson.

Vil få fart på sirkulærøkonomi i VVS-bransjen

VVS-produsenten Armaturjonsson har inngått samarbeid med ombruksplattformen Madaster.

Armaturjonsson leverer VVS-produkter til norske bygg og har satt seg som ambisjon å bli best på sirkulærøkonomi i rørbransjen. Nå har selskapet som første produsent inngått et såkalt pionersamarbeid med plattformen, som har som ambisjon å bidra til økt sirkularitet i byggenæringen, ifølge en pressemelding.

–Med sirkulærøkonomi mener vi at materialene i våre produkter skal ombrukesog ikke bli avfall. Når vi gjenbruker metall, glass, plast, trevirke og tekstiler, blir behovet for å ta ut ressurser fra naturen mindre. En sirkulærøkonomi bidrar til å stanse tapet av natur og til å kutte klimagassutslippene, sier administrerende direktør Thorn Fredrik Hemsen i Armaturjonsson i meldingen.

Madaster er et digitalt register som gir identitet til bygg, materialer og produkter. Plattformen beregner sirkularitet, finansiell restverdi og karbonfotavtrykk, og dokumenterer dette i materialpass.

– Madaster er utviklet for å gi materialene en identitet som forenkler ombruk, sier administrerende direktør Marie Drange.

Armaturjonsson leverer produkter og systemer for distribusjon av all type trykksatt vann, varme og kjøling innendørs i boliger og yrkesbygg, i tillegg til installasjonsmateriell for rørleggerbransjen.

Når VVS-produsenten har miljøprodukterklæring - EPDer - på sine produkter, så leser Madaster denne digitale informasjonen og beregner sirkulariteten og karbonfotavtrykket. Slik dokumenteres produktenes miljøpåvirkning og hvordan de overholder miljølovgivning. Produkter kan også spores slik at en vet når de bør skiftes ut, hvor de befinner seg i bygget, og om de kan ombrukes, ifølge meldingen.

Armaturjonsson har vedtatt i sin strategi at i 2025 skal fem prosent av deres produkter være gjenbruk, eller produkter av gjenbrukte materialer.

– Vi vet at bad og kjøkken i dag varer gjennomsnittlig i 10-15 år, men rørene er laget for å vare i 50 år. Vi er opptatt av at holdbare produkter ombrukes, og vil se på hva vi kan gjøre for at rørleggeren skal bruke våre produkter etter at garantien har gått ut, sier Hemsen.

– Armaturjonsson er modig som setter seg så hårete mål for ombruk. Vi er glade for at de velger å samarbeide med oss for å ta de smarte materialvalgene og øke sirkulariteten. Det betyr mye for bransjen, avslutter Marie Drange i Madaster.