Per Willy Amundsen. Foto: Arve Brekkhus

Amundsen: - Vi ser alt i sammenheng

Per F. Jørgensen fra Asplan Viak skriver i en gjestekommentar på Bygg.no 26. mai at TEK15 blir TEK17. Dette er ikke riktig. Vi har flere parallelle løp med endringer av TEK, og det ser ut som Jørgensen har blandet dette litt sammen.

Vi ser selvfølgelig alt dette i sammenheng. De skal bidra til en bedre, effektiv og mer fremtidsrettet byggteknisk forskrift, og vårt mål er en fremtidsrettet og helhetlig Tek 17.

La meg oppklare fakta:

Nye energikrav:

Arbeidet med nye energikrav i byggteknisk forskrift til passivhusnivå i 2015 går sin gang. Disse nye energikravene er av mange omtalt som "TEK15". Vi har akkurat gjennomført høring. Nå går Direktoratet for byggkvalitet igjennom høringsinnspillene. Formålet med nye energikrav er å redusere bruken av energi til drift av bygg. Dette arbeidet er en oppfølging av klimaforliket i Stortinget.

Gjennomgang av byggteknisk forskrift:

I tillegg har regjeringen satt i gang en bred gjennomgang av øvrige krav i TEK for å forenkle og forbedre regelverket. Vi sikter på at nye bestemmelser skal tre i kraft i 2017. Dette arbeidet kaller vi derfor for ”TEK17”. Vi vil prioritere endringer som har størst mulig potensial for å redusere kostnader. Dette arbeidet er en oppfølging av regjeringens ambisjoner for en enklere hverdag for innbyggere og næringsliv, og del av arbeidet med å legge til rette for reduserte byggekostnader.

Statssekretær Per-Willy Amundsen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet.