- Ambisiøse klimamål krever de mest fremtidsrettede bærekraftige løsningene

NCC mener at byggebransjen er godt på vei og på sikt vil klare å nå de ambisiøse målene om et klimanøytralt samfunn i 2050, oppnåelse av 40 prosent reduksjon av utslipp i 2030, lukkede materialkretsløp i 2050 og null utslipp av miljøgifter i 2050.

Dette var noen av budskapene NCC presenterte på årets Futurebuilt2017 som blant annet ble holdt på NCCs Brynsengfaret skole i Oslo og Kistefossdammen barnehage i Asker.

- Vi er utrolig stolte av hva vi har fått til på Brynsengfaret skole. Brynsengfaret skole er et teknisk komplisert bygg med energibrønner og solcelleanlegg som skal virke sammen. I tillegg er det spesielt glass i gymsalen og fotballbane på taket, sier Terje Andersen, VDC-leder i NCC i en melding fra selskapet.

Årets program tok utgangspunkt i eiendomssektorens veikart mot 2050 og konseptet nullutslippsbyen. Det ble vist løsninger samfunnet trenger for å realisere eiendomssektorens fremtidsvisjoner, og hvilke løsninger som allerede finnes, og at de mest innovative byene og byggeprosjektene allerede er godt i gang med å gjøre visjoner til virkelighet.

Brynseng skole blir en ny 1-7 skole, med flerbrukshall, for 840 elever. Skolebyggets miljøprofil vil kunne gjøre det til et referanseprosjekt for fremtidig skoler i Norge og i utlandet. Skolen skal bygges som passivhus, men blir også et pilotprosjekt på nesten nullenerginivå (nNEB).