NVE er i full gang med et omfattende flomsikringsprosjekt i Kvam i Gudbrandsdalen. Det betyr at fylkesvegen også må legges om. Nå forskutterer Oppland fylkeskommune 45 millioner kroner slik at Veikledalen kan sikres (foto: Jørn Hindklev).

Garanterer for 45 manglende flommillioner

Oppland fylkeskommune forskutterer 45 millioner kroner til flomsikringsarbeidet i Kvam og settes i økonomisk knipe. ─ Vi kan ikke vente på at Regjeringen ser sitt ansvar for dette sikringsarbeidet, sier fylkesordfører Gro Lundby.

Problemstillingen i Kvam er at fylkesvegen må legges om slik at NVE får mulighet til å ferdigstille elva og elveløpet i Veikledalen i Kvam. Kostanden for denne omleggingen er anslått til rundt 45 millioner kroner. Nå er det klart at Oppland fylkeskommune, som allerede har en anstrengt økonomi, vil forskuttere midler til dette arbeidet.

─ Innbyggerne i Kvam trenger forsikringer om trygghet for framtida. Fylkeskommune er beredt til å forskuttere midler, om nødvendig med låneopptak. Veikledalen må sikres, og det arbeidet må komme i gang øyeblikkelig, uttaler fylkesordfører Gro Lundby på fylkeskommunensinternettside.

NVEs arbeid med å sikre Kvam etter flommen i fjor er avhengig av flytting av en fylkesveg ingen hadde tenkt å legge om, i alle fall ikke i inneværende handlingsprogram.

─ Nå kan vi ikke vente lenger på at Regjeringa ser sitt ansvar for dette sikringsarbeidet som er et særlig tilfelle, mener fylkesordføreren.

Fylkesordføreren mener staten har ei klar rolle for å sikre innbyggerne mot flom og ras.

─ NVE har satt i gang sikringsarbeidet, det er bra. Men NVE, altså staten, setter som en forutsetning at fylkesvegen flyttes til andre sida av elva. Dette kravet setter oss i stor økonomisk knipe, og vi får ingen drahjelp fra Regjeringa, ser det ut til. Jeg håper våre politikere i posisjon i Regjering tar oppgaven å hjelpe fram et så viktig prosjekt for Opplandssamfunnet. Mens vi venter, må vi bare sette i gang og ta den risikoen, avslutter Lundby.