Full flomsikring av Kvam koster 150 millioner

Flomsikring av tettstedet Kvam får en prislapp på 150 millioner kroner og er det dyreste flomsikringsprosjektet til Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) noensinne.

I 2011 og 2013 førte storflom i Kvam til store ødeleggelser. Arbeidet med å sikre tettstedet mot flom i fremtiden er i gang og tre bunnlastsperrer, dammer som skal holde igjen jord og grus etter snøsmelting, som er planlagt ferdige i løpet av våren.

Det vil også bli bygget to såkalte fordrøyningsdammer inne på fjellet, som skal forsinke flomvannet nedover dalen og hindre at bygda blir ødelagt av nok en storflom. Ifølge prosjektleder i NVE, Wiggo Houmb, er prosjektet det første av sitt slag i Norge. Han tror pilotprosjektet kan ha stor overføringsverdi til flomsikringsprosjekt i andre ras- og flomutsatte områder i landet, skriver Nationen.

Til nå har prosjektet kostet 40 millioner kroner, mens den totale kostnaden ligger an til å bli 150 millioner kroner, høyere enn først ventet. Nord-Fron kommune fikk garantier fra den rødgrønne regjeringen om at de skulle stille nødvendige midler til disposisjon for NVE til å gjennomføre opprydding og sikring etter flommen så raskt som mulig. Ordfører Olav Røssum krever at den nye regjeringen bevilger minst 100 millioner kroner i år for at prosjektet kan fortsette uten stans.

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) fastslår at anlegget har topp prioritet. Han viser til at regjeringen må komme tilbake til spørsmålet om bevilgninger når revidert nasjonalbudsjett legges fram i mai.