Flomskader for minst 20 millioner i Lillehammer-regionen

Forsikringsselskapene har hittil mottatt 250 skademeldinger etter flommen i Lillehammer-området. Erstatningene anslås til rundt 20 millioner kroner.

– Tallet ventes å øke ytterligere ettersom mange nok er på ferie og ikke har fått meldt skaden. Vi oppfordrer de som har fått skader til å ta snarlig kontakt med sitt forsikringsselskap, slik at skaden kan takseres og erstatningssaken påbegynnes, sier kommunikasjonssjef Tonje Westby i Finans Norge, som administrerer Norsk Naturskadepool.

De 250 skademeldingene er skader som dekkes gjennom naturskadeforsikringen, i praksis bygninger, innbo og hageanlegg på opptil fem mål.

Den norske naturskadeforsikringen er en lovpålagt forsikringsordning. Alle som tegner brannforsikring på eiendom og innbo, får automatisk en naturskadedekning. Maksimal erstatningsramme for en naturskadehendelse er 12,5 milliarder kroner.