Regjeringen varsler friske millioner til flomsikring

Regjeringen foreslår i sitt budsjett å bruke 255 millioner kroner på tiltak innenfor flom- og skredforebygging. Det er en økning på rundt 40 millioner kroner.

30 av disse millionene skal gå til arbeidet med fysiske sikringstiltak, ifølge en budsjettlekkasje til NTB. Det vil gjøre det mulig å starte arbeidene med sikringstiltak i Nedre Eiker i Buskerud i 2015. Dette området har gjentatte ganger blitt rammet av flom de siste årene, senest i fjor vår.

Senest tirsdag sendte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ut varsel om flom, gult nivå, for Vestfold og nettopp Buskerud på grunn av intens nedbør.

– Lokale oversvømmelser vil kunne forekomme, heter det i varselet.

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) sier regjeringen ønsker å bedre samfunnets evne til å forebygge flom- og skredrisiko.

– Med befolkningsvekst, økte verdier i samfunnet og klimaendringer øker skadepotensialet knyttet til flom og skred. Derfor må vi satse mer på å forebygge. Forebygging er god samfunnsøkonomi, sier Lien.

Regjeringen viser også til at satsingen på flom- og skredforebygging ble styrket med 50 millioner i revidert nasjonalbudsjett for 2014.

Statsbudsjettet legges fram onsdag.