Fra Trysilelva tidligere i år. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Flom- og skredsikring for 180 millioner i fjor

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) brukte til sammen 180 millioner kroner på en rekke flom-, erosjons- og skredtiltak i fjor.

NVE ga bistand til 50 sikringstiltak mot flom, erosjon og skred, samt igangsatte rundt 140 krise- og hastetiltak, de aller fleste i Gudbrandsdalen og Østerdalen. Det går fram av direktoratets årsrapport som ble offentliggjort.

– Arbeidet med sikringstiltak var i 2013 preget av oppfølging og gjennomføring av tiltakene etter pinseflommene på Østlandet i 2011 og 2013. Sikringstiltak mot kvikkleireskred utgjør hovedtyngden av sikringstiltakene mot skred, sier direktør for skred- og vassdragsavdelingen Anne Britt Leifseth.

Mest penger, rundt 126 millioner kroner, gikk til sikring mot flom og erosjon, mens det ble brukt rundt 51 millioner kroner på skredsikring. Rundt 3 millioner kroner gikk miljøtiltak.

Det ble satt inn tiltak i alle fem landsdeler viser NVEs årsrapport.