Prototype på enebolig fra Systemhus i samarbeid med Helen & Hard Arkitekter. Illustrasjon: Helen & Hard ArkitekterSlik kan Systemhus i samarbeid med Helen & Hard Arkitekter tenke seg tett småhusbebyggelse. Illustrasjon: Helen & Hard ArkitekterEksempel på enebolig i Signatur-serien som er et resultat av samarbeidet med boligdesigneren Ben Giske i Fylling og Bjørge Bygg.Tomannsbolig fra Mesterhus som resultat av samarbeidet med boligdesigneren Ben Giske i Fylling og Bjørge Bygg.

Vrir mot mer moderne boliguttrykk

Mestergruppens boligkjeder, Mesterhus og Systemhus, foretar begge en kraftig satsning på fremtidsrettede nye boliger med et tydelig moderne uttrykk.

Dette kom frem da begge boligkjedene avholdt sine årlige kongresser under Mestergruppens storstilte årskonferanse sist helg.

Innovativt og spennende

Systemhus har inngått samarbeid med det hippe Helen & Hard som fremstår som et av landets mest innovative og spennende arkitektkontorer.

– Målsettingen med samarbeidet er å redefinere hvordan trehus skal bygges i fremtiden med vekt på effektivitet, miljø, fortetting samt design og smarte løsninger, fortelle kjedesjef Trond Lie i Systemhus som kan opplyse at kjeden av sine eiere Mestergruppen fikk klarsignal til å ta kontakt med de beste arkitektmiljøene når de skulle gå i gang med en fremtidsrettet boligsatsing.

Bærekraftig arkitektur

Helen & Hard har markert seg sterkt som representanter for en mer bærekraftig arkitektur med blant annet prosjektering for fortetting og utstrakt bruk av trebaserte materialer i kombinasjon med energiriktige løsninger.

– Det går an å bygge urbant og tett uten å reise boligblokker i betong, kommenterer arkitekt og partner Reinhard Kropf fra Helen & Hard Arkitekter som blant annet har prosjektert tepper av småhus med fellesrom.

Prototyper

Resultatet er blitt fem prototyper i form av fire eneboliger som kan kjedes samt et fleksibelt og variert leilighetskonsept for inntil fire etasjer. Mestergruppens tegnekontor Unikus følger opp teknisk for å gjøre boligene byggbare.

Leilighetskonseptet er allerede under planlegging på en tomt på Vestby med Systemhusforhandleren Hersleth Entreprenør og Mestergruppens tomteselskap MG Prosjekt som utviklere.

Fire nylanseringer

Systemhus lanserte også fire nye eneboliger, alle med moderne uttrykk, under sin kongress. Tre er tegnet av Unikus. Den fjerde er et resultat av en arkitektkonkurranse hvor TAG Arkitekter ble en soleklar vinner. Eneboligen Hitra er spesielt fleksibelt når det gjelder tomt og beboernes familiesituasjon samt med tilpasningsmulighet for varierende utleiegrad.

Systemhus slapp også en ny huskatalog hvor boliger med moderne uttrykk dominerer tydeligere både når det gjelder presentasjon og antall.

Nye designtanker

Mesterhus har inngått samarbeid med boligdesigneren Ben Giske i Mesterhusbedriften Fylling og Bjørge Bygg som med sine tanker for moderne arkitektur i «kjente former» har hatt ideen om denne huskolleksjonen. Giske står som formgiveren, mens teknisk sjef Elisabeth Bjaanes hos Mesterhus drar veksler på arkitekt- og ingeniørkompetanse fra Mestergruppens arkitektkontor Unikus for å optimalisere husene byggeteknisk.

– Elegant formspråk

– I Mesterhus sentralt har vi også hatt behov for flere moderne hus i vår huskolleksjon. Da vi så tegningene som Ben Giske hadde utarbeidet, synes vi de samsvarte klart med det vi ønsket oss. Vi snakker om kompakte boliger med elegant formspråk og bred appell. Dermed kunne vi få tilgang til en helt ny husserie som vi nå lanserer som Mesterhus Signatur, opplyser kjedeleder Raymond Myrland i Mesterhus.

– Grunntanken eller særpreget for Signatur er åpen funksjonell planløsning, pulttak og skrå himling for romfølelse, stor vindusflater og siktsoner som åpner huset mot omgivelsene, kommenterer Ben Giske som opplyser at gavler og omramming som på tegninger er utført i lys slett kledning alternativt kan utføres i Webers pussystem.

Offisiell lansering av 10-11 hus i designlinjen Signatur blir under Bygg reis deg til høsten.

Du kan lese mer om de nye boligene til Systemhus og Mestergruppen samt om status for de to boligkjedene i Byggeindustrien nr. 5 som kommer ut 26. mars.