Veksten i igangsettingen av leilighetsbygg mot slutten av fjoråret er den klart viktigste årsaken til at boligbyggingen løftet seg markant fra en svak årsstart.

Sterk desember reddet ikke svakt boligår

Etter en sterk desember måned hentet det svake boligåret 2014 seg noe inn, men fallet i igangsettingen av nye boliger ble likevel på åtte prosent sammenlignet med 2013.

Fallet representerer vel 2.260 boliger som gjør at fjorårets boligbygging nådde 25.404 boliger som er lavere enn alle de tre foregående årene.

Dette viser Boligprodusentenes boligstatistikk som månedlig utarbeides av Prognosesenteret på basis av innrapporterte tall fra medlemmene.

Sterk desember

Etter en pen vekst på 10 prosent i november økte igangsettingen med hele 20 prosent i desember sammenlignet med samme måneder i fjor. Desember er den beste enkeltmåneden som er blitt registrert siden registreringen startet i 1999. På grunn av en særdeles svak oktober måned, representerte første kvartal kun et marginalt løft for boligbyggingen sammenlignet med samme periode året før.

Veksten i igangsettingen av leilighetsbygg mot slutten av fjoråret er den klart viktigste årsaken til at boligbyggingen løftet seg markant fra en svak årsstart. I fjerde kvartal ble det igangsatt 12 prosent flere leiligheter enn i samme periode i 2013, mens det for året 2014 som helhet ble et fall på syv prosent for leiligheter.

Kjempesalg

Selv om salget av nye boliger i hele i fjor viser en marginal nedgang på en prosent sammenlignet med 2013, representerer fjerde kvartal den nest beste salgsregistreringen som er gjort. Den ligger hele 40 prosent høyere enn samme kvartal i 2013 etter at desember toppet med en salgsvekst på hele 46 prosent sammenlignet med samme måned i 2013.

Leilighetssalget har for alvor kommet tilbake etter en forholdsvis svak start på 2014. I fjerde kvartal økte leilighetssalget med frisk 66 prosent, men på grunn av den svake starten på fjoråret ble det bare en salgsvekst på leiligheter på fattige en prosent for fjoråret som helhet. Her var det for øvrig bare småhus som viste tilbakegang med fem prosent.

Større fart

Administrerende direktør Per Jæger hos Boligprodusentene er både spent og usikker på boligåret 2015.

– Salgsutviklingen har siden juni i fjor vist en kraftig oppadgående tendens. Dermed ser vi et boligmarked med langt større fart inn i et nytt år enn for ett år siden, kommenterer administrerende direktør Per Jæger hos Boligprodusentene.

Likevel er Jæger svært forsiktig med å hausse opp stemningen for boligåret 2015.

– Det blir et spennende år. Vi har et godt salg i ryggen som betyr igangsetting av nye boliger. Videre er behovet for nye boliger større enn det som produseres i dag. Og endelig fører svak krone til svært lave renter som gjør at flere tør å kjøpe bolig. Alt dette er positivt, sier han og anbefaler boligeiere å binde renten.

Oljepris og kronekurs

Men samtidig legger Jæger til:

– Det er fortatt knyttet et stort spørsmålstegn ved hvor mye lav oljepris og nedgang i oljeaktiviteten vil bety for boligbyggingen. Vi har sett en salgsnedgang i Rogaland. Vil dette spre seg til andre markeder her til lands? spør Jæger og nevner nok en usikkerhetsfaktor:

– Vi vil oppleve en sterkere prisvekst så lenge kronen er så svak. Importerte varer blir dyrere, og vi importerer mye byggevarer og innsatsfaktorer for byggevarer. Hvor lenge klarer man å holde igjen for prisvekst på disse varene, undrer han på.

Oslo-området sliter

Det er fortatt Oslo som har den klart laveste årstakten i boligbyggingen sammenlignet med boligbehovet frem mot 2020 basert på befolkningsendringer. I hovedstaden ble det i for igangsatt om lag 2.300 nye boliger, mens behovet er vel 6.000 som gir et underskudd på nærmere 4.000 nye boliger.

En god nummer to er Akershus hvor det i fjor ble igangsatt nærmere 3.000 nye boliger som er nærmere 2.000 for lavt sett mot beregnet behov.

– Her er det tydeligvis vanskelig å få i gang nok boligbygging. Det som mangler er politisk vilje fra regjeringen. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen taler varmt for Ringeriksbanen som han tydeligvis ønsker fort i gang. Han er ikke like klar og utålmodig når det gjelder nye tunneler for T-bane og tog under Oslo som er helt nødvendig for å få fart på boligbyggingen i Oslo-regionen, kommenterer Jæger.

Foran skjema

Øvrige fylker med altfor lav boligbygging er Østfold, Buskerud og Hordaland med en manko på om lag 1.000 nye boliger hver. I Rogaland derimot ligger man foran skjema med i størrelsesorden 600 boliger, mens et annet pressområde, Sør-Trøndelag med Trondheim, er i tilnærmet likevekt.