Fra venstre: Eivind Morch, Thomas Olsen, Espen Gussiås Eivindson, Stian Moursund (veileder Nordbohus), Zacharias Ovesen Murad og Håvard Homleid Haugen, sammen med VR-brillene ved oppstarten av prosjektet VR i læring for lærling. Foto: Nordbohus

VR i læring for lærling

Nordbohus gjennomfører for tiden et forskningsprosjekt ved sitt hovedkontor der en gruppe studenter fra NTNU skal forske på hvordan bransjen kan gjøre det mer interessant å få ungdommen til å søke seg til en utdanning med hammer og sag.

Innen 1. mars skal 60.000 ungdommer gjøre sine valg av videregående utdanning. Mange solide kampanjer er i gang for å informere om mulighetene innen yrkesfaglig utdanning, og ved Nordbohus sitt hovedkontor gjennomføres det for tiden et spennende forskningsprosjekt sammen med en gruppe studenter fra NTNU.

– Prosjektet kan på sikt gjøre det enda mer interessant å søke seg til hammer og sag i Nordbohus. Studentene skal nemlig forske på hvordan VR (Virtual Reality) kan anvendes som virkemiddel i utdanning og læring, for lærlinger, opplyser Stian R. Moursund, markeds- og kommunikasjonssjef i Nordbohus.

Prosjekter heter VR i læring for lærling og i oppgaven tar NTNU-studentene utgangspunkt i følgende situasjon; "En lærling kommer til Nordbohusforhandler. Han får utdelt utstyr og brukernavn/passord til intranett, og følger deretter en opplæringsplan i regi av Nordbohusforhandleren. Hva lærer han og hvordan lærer han?»

– Hva om denne lærlingen fikk et sett med VR-briller i tillegg, og kunne oppleve byggesystemet i VR med 3D-byggdetaljer og interaktive menyer? Da vil lærlingen kunne lære seg det teknisk godkjente byggesystemet i Virtual Reality, og kunne fordype seg ytterligere etter arbeidstiden om ønskelig. Med dette vil man kunne forebygge språk-utfordringer i tillegg, og eventuelt utfordringer med lesing av tekst, sier Moursund.

Han sier at det meste av den tilgjengelige informasjonen er tekstbasert, og det kan være et hinder for å gjøre informasjonen tilgjengelig.

– Vi har tidligere sett analyser som viser større grad av lese- og skrivevansker i håndverkeryrket, og da er det et paradoks at det meste av informasjonen er i tekst. Dette er et særdeles spennende prosjekt og arbeidet er i gang. Vi gleder oss til å rapportere resultatene fra de dyktige studentene, sier Moursund.