Runar Kristensen teknisk sjef (t.v.) og Halvor Dahl, administrerende direktør i Nordbohus. Foto: Nordbohus

Ny teknisk sjef i Nordbohus

Runar Kristensen er ny teknisk sjef i Nordbohus. Han kommer fra Trondheim, er 45 år, og har tidligere jobbet i blant annet Stema Rådgivning og Aasen Bygg (nå Backe Trondheim).

Kristensen tar over etter Jan Erik Åsen som etter eget ønske går til oppgaver i en mer ingeniørfaglig rettet stilling.

For flere år tilbake var det i hovedsak eneboligbygging som foregikk i Nordbohus, men dette har endret seg betraktelig de siste årene.

- Enebolig på kundens tomt representerer nå 25 prosent av kjedens totale byggeaktivitet. Eneboligen er fortsatt veldig viktig for oss, men den videre veksten kommer i hovedsak til å skje innen bygging av øvrige byggtyper. Våre forhandlere utvikler nye boligområder kontinuerlig, og Nordbohus deltar med konsulenter og systemer i denne utviklingen. Runar Kristensen har erfaring innen både prosjektering, prosjektledelse, byggherreombud og byggeledelse, og dette er erfaringer vi har veldig god bruk for i Nordbohus, sier Halvor Dahl, administrerende direktør i Nordbohus i en pressemelding fra Nordbohus.

Den nytilsatte tekniske sjefen gleder seg over fokuset på eiendomsutvikling i Nordbohus.

- Det gleder meg å se at kjedens forhandlere har så mange spennende boligprosjekter på gang over hele landet. Jeg ser frem til å bidra i den videre utviklingen innen både småhusbygging og leiligheter i større bygg. Min erfaring fra både byggeplassadministrasjon og prosjektering tror jeg er en god mix i rollen som teknisk sjef. Jeg kjenner mange av utfordringene og suksesskriteriene våre forhandlere møter daglig, og jeg ser frem til å lære noen nye, sier Kristensen.