Vistnes: – Det er for mange i bransjen som har for store sko

Betonmast Hæhre Anlegg-sjef Petter A. Vistnes mener stadig mer komplekse krav og prosjekter, for alle aktører, er hovedårsaken til utfordringen i anleggsbransjen.

– Bransjen har vært gjennom en kraftig vekst, og i denne veksten er for mange som har for store sko - og dette gjelder for aktørene på alle sider av bordet i hele bransjen. For noen sitter også skoene fast i den gamle verden, slår han fast.

Vistnes sier deres egne utfordringer har vært like dramatiske som Veidekke har opplevd innen anleggsdriften den senere tiden.

– Hadde vi ikke tilhørt en så solid aktør hadde vi ikke overlevd i en slik verden – og det er en særdeles alvorlig situasjon i anleggsmarkedet, uttalte Vistnes på tvistekonferansen torsdag.

Han peker på at endrede forutsetninger i anleggsbransjen har skapt store utfordringer, som for ofte fører til tvister.

– Dagens ordning er et pengesluk med misbruk av ressurser. Vi setter de beste folkene til å jobbe med saker de ikke burde jobbe med – de jobber med tvister i stedet for å bygge veier, sier han.

– Slik det er nå får vi mindre vei og bane for pengene, og det er pressede marginer i høyrisikoprosjekter, påpeker han.

Han mener selv om kontraktsformer har en viktig betydning, er ikke dette det aller største problemet - og at det er en sammensatt problemstilling. 

– I tillegg bruker vi feil tvisteløsningsmekanismer, rettsalene er ikke egnet til dette. En komplisert sak vil alltid bli anket fra tingretten, hvor det også er utfordringer med kapasitet og kunnskap. Dermed kan det går fire til fem år fra et prosjekt er ferdig til et oppgjør er kommet gjennom alle prosesser, sier han.

Før tingen kan bli bedre, mener han bransjen må gå inn og rydde opp før man kan jobbe på en ny og bedre måte.

– Dette er et lederansvar. Toppledelsen på både utførende side og byggherrene må engasjere seg. Når ting ikke fungerer må toppledelsen på banen – vi kan ikke gjemme oss bort. Dessuten må vi få mer bruk av tidlig involvering - med felles målbilde som gjør at vi jobber i samme retning. Det er viktig å huske på at bransjen har et viktig samfunnsansvar – vi er alle i samme båt, påpeker Vistnes.