Tomas Carlsson, CEO og konsernsjef i NCC AB.

NCC-topp Tomas Carlsson: Deler av det norske infrastrukturmarkedet har havarert

Konsernsjef Tomas Carlsson i NCC AB sier at deler av det norske infrastrukturmarkedet har havarert. – Dagens konfliktnivå i anleggsbransjen har en veldig høy pris, og vi trenger en bransje som får forutsigbare vilkår, uttalte Carlsson på tvistekonferansen torsdag.

Den svenske entreprenørtoppen er dypt bekymret over utviklingen i det norske anleggsmarkedet – og hvilke konsekvenser den senere tids utvikling vil ha på de store investeringene som skal komme.

– Gjennom NTP skal den norske stat investere for rundt 1.000 milliarder kroner – og nå risikerer man å bygge 30 prosent for dyrt. Man får nå ikke mest mulig vei for pengene med de konfliktene vi ser i dagens anleggsbransje, likviditeten til entreprenørene blir truet og ressursene brukes på helt feil måte, påpeker Carlsson.

Nå må vi se på hvordan vi kan redusere konfliktene – vi må snakke direkte sammen – for deler av det norske infrastrukturmarkedet har havarert, sier Carlsson.

Han etterlyser forutsigbare rammer og vilkår.

– Det er ikke slik i dag. Vi må bryte en ond spiral som drar markedet i negativ retning. Det er altfor mange konflikter. Tilliten mellom partene har forsvunnet, og man går lenger og lenger ned i skyttergravene. Entreprenørene kommer fremover til å prise inn en høy risiko i alle anbud, man vil prise inn lange betalingsfrister i alle anbud og man vil prise inn høy kapitalbinding i alle anbud sier Carlsson – som peker på at de seriøse entreprenørene vil bli veldig selektive i hvilke prosjekter de vil gå inn på i tiden fremover. Han emner dette vil kunne føre til kapasitetsutfordringer både på kort og lang sikt.

Nå ønsker han endringer.

– Vi må gå mot et marked med mer forutsigbare og rimelige vilkår – slik at vi får mer vei for pengene. Dette skal ikke skje for å redde enkelte aktører – men for å få et velfungerende marked. Dette stiller store krav både til leverandørene og kundene – man må se på hvordan markedet skal fungere, sier Carlsson.

Han drar frem flere punkter på hvordan man bør komme videre.

– Vi må være enige om at det er normalt at det i store anleggsprosjekter skjer avvik og endringer. Videre må vi ha en mekanisme som regulerer konsekvensene av endringene under prosjektets gang – og ikke til slutt som i dag. Vi må løse problemene mens minnet er ferskt – og at det fagfolkene som må løse problemene og ikke juristene. Dessuten fører dette til store likviditetsutfordringer og sterke kapitalbindinger som slår ut mange aktører – og er en helt urimelig måte å gjøre det på, sier han.

Carlsson peker på at det er enorme summer går med til disse tvistene.

– Vi må bli enige om hva som skal løses – og vi må finne måter å løse problemene raskt og effektivt. Jeg er positiv men også veldig utålmodig. Jeg er overbevist om at vi kan skape mer vei for pengene – og gjøre det bedre enn i dag. Jeg har stor respekt for kompleksiteten i prosjektene – men det er for mange bremseklosser for et godt utviklingsarbeid i dag, sier konsernsjef Tomas Carlsson.