Arne Giske

Giske: - Vi har ikke tjent en krone på veibygging de siste ti årene

Konsernsjef Arne Giske i Veidekke sier hverken entreprenørene eller byggherrene har vært fullt ut forberedt på den store utviklingen man har sett innen anleggsbransjen de siste årene.

Tidligere i år måtte Veidekke ta store nedskrivinger innen anlegg.

- Hadde vi ikke vært et stort selskap med en solid likviditet hadde vi vært ute av business, sa Giske under sitt innlegg på konfliktløsningskonferansen torsdag.

Formidabel vekst
Han peker på at det har vært en formidabel vekst i markedet.

- Samtidig har antall personer som har kommet inn i bransjen vært jevn, og det er blitt et kompetansegap hos alle aktører. Økningen har vært størst inne vei - og vi har alle heiet på at kontraktene skulle bli større. Vi har også sett at det er blitt langt flere totalentrepriser- og det er bra. Men veksten i størrelsene på kontraktene har ikke bransjen vært fullt og helt forberedt på – og her ligger mye av roten til problemene. Kontraktene er så store at det blir vanskeligere å løse utfordringene underveis - og summene er så omfattende at aktørene ikke har mulighet til å ta dette ute i felten, sier Giske.

Han drar frem at man i bransjen har fått et samarbeidsklima som er mer basert på konflikt og endringsordre enn å løse oppgaver i fellesskap.

- Det vil alltid bli endringer underveis i disse prosjektene – og vi ser at endrigene blir store i takt med veksten på prosjektene, noe som igjen vil kunne føre til store tvister. Vi sitter med en betydelig utfordring rundt akkurat dette. Lønnsomheten er omvendt proporsjonalt med endringene, påpeker konsernsjefen.

Giske mener ubalansen som finnes i kontraktene – og hvordan det kontraktuelle håndteres ute på byggeplass bidrar til utfordringene.

- Må bli endringer
Han mener nå det er helt nødvendig at det blir endringer.

- Vi må komme videre. Dette er ikke noe vi bare sliter med i Norge – men dette skjer også internasjonalt. Vi må derfor hente inspirasjon fra andre bransjer og markeder, sier Giske.

Balanserte kontrakter
Han peker på at det er helt nødvendig med balanserte kontrakter med effektive konfliktløsningsverktøy for å løse konflikter i alle kontrakter.

- Videre må partene som deltar i forhandlingene ha reell og nødvendig beslutningsmyndighet. Dessuten må partene har reell vilje til å løse konfliktene – og alle parter må ha riktig kompetanse og kapasitet, påpeker konsernsjefen.

For veien videre sier Giske at bransjen er nødt til å søke ordninger som bidrar til et mer omforent målbilde.

- Kontraktuelle forhold er en årsak til høyt konfliktnivå og manglende produktivitet. Bransjen bør la seg inspirere av industrier med lignende problemstillinger. Vi i Veidekke vil prioritere prosjekter som sikrer involvering, samhandling og et omforent målbilde, sier Giske.