Stor oppslutning rundt konfliktløsningskonferanse

Torsdag arrangerte EBA sammen med Bygg21 og NKF en konferanse om konfliktløsning i bygg og anlegg. Over 240 personer deltok på arrangementet.

Jan-Egil Clausen, Sverre Tiltnes og Kari Sandberg ønsket velkommen til konferansen.

Oppslutningen rundt konferansen er dermed meget stor – noe som tyder på at dette er et tema som næringen er opptatt av.

– Vi har flere eksempler på store konflikter som kan påvirke likviditeten hos bedriftene. Plikt til å innbetale merverdiavgift på omtvistede krav har gjort situasjonen verre. Vi håper nå å kunne finne gode løsninger, sier adm. dir. Kari Sandberg i Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA).

Torsdag inviterer Bygg21 og NKF sammen med EBA inn til tvisteløsingskonferanse for å diskutere konfliktnivået og tiltak for å redusere dette.

EBA gjennomførte en undersøkelse i 2018 som viser at fem av deres medlemsbedrifter har fem milliarder i omtvistede krav bare innenfor samferdsel.

– På konferansen vil problemstillingen belyses av oppdragsgivere og topplederne fra de største entreprenørbedriftene i Norge. Etterpå arrangeres paneldebatt med deltakere fra hele næringen.

Det et behov for å innføre effektive tvisteløsningsmekanismer i alle kontrakter. Målet med konferansen er å redusere tvistenivået i bransjen, sier Sandberg.

Se konferansen i opptak her

Les mer om konferansen her